Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

Achitarea sumelor indexate

Î.S. „Poșta Moldovei” efectuează achitarea sumelor indexate pentru depunerile băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii.
 
De sumele bănești indexate beneficiază următoarele categorii de vârstă ale deponenţilor Băncii de Economii:
 
  • deponenţii născuţi până în anul 1991 inclusiv, pentru plata sumei indexate aferente primei etape;
  • deponenţii născuţi până în anul 1941 inclusiv, pentru plata sumei indexate aferente etapei a doua.
 
Pentru a primi suma indexată, beneficiarul/ reprezentantul/ moştenitorul, după caz, trebuie să se prezente unul dintre oficiile poltale cu:
 
  • buletinul de identitate (în cazul prezentării deponentului);
  • procura de reprezentant şi actul de identitate al reprezentantului, (în cazul prezentării reprezentantului);
  • certificatul de deces al deponentului şi certificatul de moştenitor (în cazul prezentării moştenitorului).
 
Totodată, deponenţii, care anterior nu au depus la Banca de Economii cereri pentru indexare, pot depune o cerere în oficiile poştale ale Î.S. “Poşta Moldovei”. 
 

 

Aviz privind recepționarea cererilor pentru indexare și modul de plată a sumelor indexate pentru depunerile bănești ale cetățenilor în Banca de Economii" și blancheta cererii pentru calcularea sumelor indexate a depunerilor bănești.