Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

Încasări plăţi

Î.S. „Posta Moldovei” oferă clienților săi confort și siguranță, prin recepționarea plăților prin intermediul oficiilor poștale în numerar cît și prin card bancar deținut de către client:
  • servicii comunale ( energie electrică, energie termică, gaze naturale, apă, salubritate, etc.);
  • telefonie (fixă, mobilă si IP);
  • Internet;
  • servicii TV (cablu și digital);
  • servicii pază;
  • încasare impozite, taxe locale, amenzi;
  • eliberarea și achitarea creditelor.
  • altele (AVON, Air Moldova, Solei Turism etc ).
 
Comisioanele aferente serviciilor de încasare a plăților sînt stabilite în contractele încheiate cu furnizorii de servicii și pot fi achitate de către furnizorul de servicii sau clienții acestuia.
 
Comisioanele percepute de la clienții furnizorului de servicii se încasează la momentul efectuării plăţii, doar în cazul în care contractul încheiat cu furnizorul de servicii nu prevede achitarea cărorva comisioane de către acesta.
 
SERVICII
Nr. d/o
Serviciul prestat
Agenţii economici, prestatori de servicii, în favoarea cărora se efectuează încasarea plăților
Tarif încasat de la clienții
prestatorilor de servicii (lei)
1.
Plăți de la persoane juridice în favoarea prestatorilor de servicii (energie electrică consumată, avans, penalități, datorii, plăți preventive, lucrările tehnice (deconectare, conectare, racordare, etc.))
"Gas Natural Fenosa"; Furnizare energie electrică Nord
1% din suma încasată, dar nu mai puțin de 5 lei și nu mai mult de 25 lei - pentru fiecare factură/operațiune de plată
2.
Plăți gaze naturale
"Edineț Gaz", SRL
2,15 lei
"Nord-UnionGaz", SRL
2,15 lei
"Compania ”Doboș", SRL
2,15 lei
3.
Plăți telefonie, TV/transport date
"Satelit Vizual", SRL 
2 lei
"Star TV", SRL
2 lei
"ActivTel Grup", SRL
2 lei
"Cvinta Grup", SRL 
2 lei
"Andas TV", SRL
2 lei
"Concession", SRL
2 lei
"CosComSat", SRL
2 lei
"Enver Group", SRL
2 lei
"Tele-Luci", SRL
2 lei
"Donțu-Prim", SRL
2 lei
"Izbașlaz TV", SRL
2 lei
"Teocam-Di", CP Dondușeni
2 lei
"Metical", AO
2 lei
"URScom TV", SRL
2 lei
"Oldima", SRL
2 lei
S.C. "VIC Grup TV" SRL
2 lei
"BMG-LX" SRL
2 lei
"Nordline-Com" SRL
2 lei
"Panconect TV" SRL
2 lei
"TELLVD-TV" SRL
2 lei
4.
Plăți servicii comunale/apă/energie termică
"Asociatia utilizatorilor de apa si canalizare Crisca"
2 lei
CCL-114
2 lei
CCL-240
2 lei
CCL-58
2,00%
CCL-75
2,00%
CCL-110
2,00%
Primăria s. Mihailovca
2 lei
Primaria or. Cimișlia
2 lei
Primaria s. Pepeni, Sângerei
2 lei
Servicii comunale, Peresecina, Orhei
2 lei
ACC 55/556
2 lei
ACC nr.55/477
2,00%
APLP 52/363
2,00%
Primăria "BIRUINŢA"
2 lei
"TEMIZ SU", ÎM
2 lei
"Fayn-Com", ÎM
2 lei
Servicii Comunale Glodeni, ÎM
2 lei
"Congaz-Sulari", ÎM
2 lei
"Prosper-Rural", IMI
2 lei
Gospodăria C-L Briceni, ÎM
2 lei
"Apă Pură", Tănătarii Noi, ÎM
2 lei
"Plop-Știubei-Ecoservice", ÎM
2 lei
Primăria Țipala, Ialoveni
2 lei
"Apa-Termo", SA
2 lei
"Doniflor Service", ÎM
2 lei
"AQUA Basarabeasca", ÎM
2 lei
GCL, Calarași
2 lei
"Apa-canal Causeni", ÎM
2 lei
"Supacservice", ÎM
2 lei
Servicii publice Cimișlia, ÎM
2 lei
"Apă-Ciopleni", ÎM
2 lei
Gospodaria Comunală Pelinia
2 lei
"Fântțnița V.V.", ÎM
2 lei
Servicii salubrizare Floresti, SA
2 lei
"Acua-Sen", s.Sanatauca, ÎM
2 lei
"Cristalica Prosper", ÎM
2 lei
"Apă-Canal Ocnița", ÎM
2 lei
"Marin - Service", SRL
2 lei
"Nivasver-com", SRL
2 lei
"Ilidum Prim", SRL 
2 lei
"Asociația Utilizatorilor Apa Centru", AO
2 lei
"Asociatia Nistru-Boșernița"
2 lei
"Sircova-Servicii", ÎM
2 lei
"Gordinești", ÎM
2 lei
"Salubritate Soldănești", SA
2 lei
"Rudi Servicii", ÎM
2 lei
"Schineneanca", ÎM
2 lei
"Gospodaria Comunală Straseni", ÎM
2 lei
"Asociația utilizatorilor de apă și canalizare", Butoiaș, Peresecina
2 lei
"Asociația utilizatorilor de apă și canalizare", Holodina,
2 lei
"Grigorăuca-Licurici", ÎM
2 lei
"Apă-Stohnaia", AO
2 lei
"Servcom Ucrainca", ÎM
2 lei
"Salubrizare si amenajare Căușeni", ÎM
2 lei
AO Pensionarilor RM ”Onoare și Respect”, AO
2 lei
Primăria sat. Vadul lui Isac
2 lei
"Servcom Chircăeștii Noi", ÎM
2 lei
Regia ”Autosalubritate, Reparații și Amenajare”,  ÎM
2 lei
"Apa-Canal Sălcuța", ÎM
2 lei
"Apa Canal Răzeni", ÎM
2 lei
"Travicon", SRL
2 lei
ACC 55/390
2,00%
ACC 55/619
2,00%
ACC 55/294
2,00%
APLP 51/108
2,00%
APLP 51/329 
2,00%
APLP 52/163 COOP
2,00%
APLP 54/286
2,00%
Î. M. "Direcția reparații și construcții drumuri Bălți"
2 lei
ACC-63
2,00%
CCL-159
2,00%
CCL-171
2,00%
Primâria s. Andrușul de Jos
2 lei
Primâria s. Bulaești
2 lei
I.M. "Servcom”, Cainari
2 lei
AO "Izvoraș”, s. Glinjeni
2 lei
I.M. "Servicii comunal-locative Coșnița"
2 lei
ACC nr. 55/560
2,00%
Primăria s. Pojoreni
2 lei
A.O. "Pitușca"
2 lei
A.O. "Butoiaș"
2 lei
SRL "Aquasol"
2 lei
CCL nr. 44
2,00%
Primăria s.Carbalia
2 lei
Î.M. "Gospodăria locativ-comunală Drăsliceni”
2 lei
Primăria s.Iujnoe
2 lei
Î.M. "Tulumba Servicii"
2 lei
Primăria s.Cigârleni
2 lei
Î.M. "Servicii comunale Trifești"
2 lei
Primăria comunei Ialpujeni
2 lei
"ISS Sistem" SRL
2 lei
CCL nr. 149
2,00%
Î.M. "Servcom Cimișlia"
2 lei
CCL nr. 6
2,00%
ACC nr. 07/16
2 lei
CCL nr. 27
2,00%
Î.M. "Gospodăria Comunală Mășcăuți"
2 lei
ACC nr. 55/280
2,00%
Î.M. "Servcom-Ucrainca"
2 lei
CCL nr. 36
2,00%
Î.M. "Gospodăria comunală și de salubritate din Costuleni"
2 lei
Primăria s. Seliște
2 lei
Î.M. "Apă-Canal Rădrăzam"
2 lei
APLP nr. 47/68 COOP
2,00%
ACC nr. 52/448
2,00%
Î.M. "Munmilcom"
2 lei
Î.M. "Direcția de producție Apă-Canal"
2 lei
5.
Plăți instituții financiare/asigurare
ICS OM "Iute credit"
6 lei
OM "Invest credit"
6 lei
"Creditbun", SRL
6 lei
"Credits 2 ALL", SRL
6 lei
"Delta credit", SRL
4 lei
"OM OK credit", SRL
6 lei
"PfB Collection", SRL
6 lei
"Finanțare Rapidă", SRL
7 lei
"Incaso", SRL, ÎM
6 lei
Societatea de asigurări "Acord grup", SRL
6 lei
"Linke credit", SRL
6 lei
OM "Soluția financiară", SRL
6 lei
"Priminvestind", SRL
6 lei
"Amigo credit", SRL
6 lei
"Corporația de finanțare rurală", S.A.
6 lei
Asociația de economii și împrumut ”Rural Credit”
6 lei
O.M. "Împrumut Invest", SRL
6 lei
O.M. "Invest prosper finance" SRL
6 lei
O.M. "Star credit" SRL
6 lei
O.M. "Bancomat" SRL
6 lei
O.M.F. "Confort credit" SRL
6 lei
O.M. "Terra leasing" SRL
6 lei
"Donaris Vienna Insurance Group" SA
10 lei
Î.M. "Grawe carat asigurări" SA
6 lei
ÎCS "Easy credit" SRL
6 lei
A.E.Î. "Primcredit"
6 lei
OMF "Priminvestnord"
6 lei
6.
Servicii de documentare
Biroul "Migrație și azil"
2%, minim 2 lei
7.
Plăți pentru serviciile de testare auto
"Cimtest -Auto", SRL
10 lei
"Microsif -Auto", SRL
10 lei
"I.G.P-Test", SRL
10 lei
"Autorevizor-Nord", SRL
10 lei
"Zurand-auto", SRL
10 lei
"Arsto-Test", SRL
10 lei
8.
Plăți pentru bilete Avia
"Avia Lux", SRL
1,5%, maxim 30 lei
”Gama AVIA”, SRL
1,5%, maxim 30 lei
"Voyage Prestige", SRL
1,5%, maxim 30 lei
"Solei-Turism" SRL
1,5%, maxim 30 lei
9.
Plăți pentru alte servicii
Consiliul Raional Ocnița
2 lei
Primăria s. Grătiești
2 lei
Judecătoria or. Criuleni
2 lei
"Oriflame Internațional", SRL 
4 lei
"ÎCS AVON Cosmetics (Moldova)", SRL
4 lei
"Prointelect-MP", SRL 
6 lei
"Servicii Pază" fil. Florești, SRL 
2 lei
IMPS CS "Târgul Vertiujeni"
5 lei
Î.M. "Temiz SU"
2 lei
IMPS CS "Ghindești"
5 lei
Î.M. "Incaso" SRL
10 lei
Primăria s. Ochiul Alb
5 lei
10.
Eliberări numerar pentru credite
ICS OM "Iute credit"
1,50%
"Creditbun", SRL
1,50%
"Credits 2 ALL", SRL
1,50%
"Delta credit", SRL
1,00%
11.
Alte eliberări de numerar
Agenția de Asigurare a Calității
1%, minim 5 lei, maxim 25 lei
Ministerul Educației al RM
1%, minim 5 lei, maxim 25 lei
Se încasează la momentul efectuării plății de la plătitori doar în cazul în care contractul încheiat cu furnizorul de servicii nu prevede achitarea câtorva comisioane de către acesta.