Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

Locuri vacante

 
Î.S. „POȘTA MOLDOVEI” PROPUNE URMĂTOARELE LOCURI VACANTE:
 
 

 
 
OPERATOR CALL - CENTER
 
 
 
Cerințe față de candidat:
 
 • buna cunoaștere a limbilor române, ruse, engleze; 
 • cunoștințe operare PC;
 • abilități de comunicare interpersonală;
 • experiența ar constitui un avantaj.
 
Calități personale:
 
 • aptitudine de învațare rapidă;
 • capacitate de concentrare;
 • dinamism, implicare, fire optimistă;
 • asumarea responsabilităților, perseverență;
 • calmitate, stăpânire de sine, echilibru emoțional.
 
Responsabilități:
 
 • preluarea și efectuarea apelurilor telefonice;
 • soluționarea solicitărilor și sugestiilor parvenite de la clienți.
 
Beneficii:
 
 • activitate de birou;
 • angajare oficială în câmpul muncii +pachet social complet;
 • grafic de lucru stabil;
 • mediul de lucru dinamic și plăcut într-un colectiv tânar;
 • instruire.
 
Salariu 6000 lei
 
Informaţii suplimentare la tel. (022) 251-200.
Candidații interesați pot expedia CV-urile la adresa de e-mail: anticamera@posta.md.
Î.S. ”Poșta Moldovei” își rezervă dreptul de a testa competențele declarate de către candidați.
Numai candidații selectați vor fi invitați la interviu.
 
 

 
 
CONSILIER AL DIRECTORULUI GENERAL
 
 
 
Studii: studii superioare de licență.
 
Cunoașterea limbilor: română, rusă, engleză fluent (scris și vorbit).
 
Competențe personale:
 
 1. Abilități excelente de comunicare și relaționare.
 2. Capacitate de coordonare.
 3. Posedarea însușirilor de personalitate: seriozitate, responsabilitate, autocontrol, atitudine pozitivă, spirit de observație.
 
Sarcini:
 1. Urmărirea agendei Directorului General și stabilirea împreună cu acesta a programului zilnic al activităților care îi revin.
 2. Asigurarea conexiunii permanente între Directorul General și șefii de subdiviziuni.
 3. Acordarea asistenței Directorului General și șefilor de subdiviziuni în implementarea și dezvoltarea noilor proiecte.
 4. Coordonarea activitații de dezvoltare a noilor proiecte de management.
 5. Contribuirea la implementarea eficientă a strategiei de management.
 6. Analiza informațiilor parvenite și prezentarea acestora către Directorul General.
 
 
Responsabilități:
 
 1. Transmiterea integrală a informațiilor către Directorul General.
 2. Păstrarea în ordine a tuturor documentelor și a corespondenței specifice.
 3. Convocarea participanților în ședințe.
 4. Adoptarea unui comportament în masură să promoveze imaginea și interesele întreprinderii.
 5. Implicarea în soluționărea situațiilor de criză ale întreprinderii.
 
 
Salariul se va discuta individual cu fiecare candidat.
Cei interesați pot expedia CV-ul la adresa de e-mail: anatolie.codreanu@posta.md, cu indicarea în subiect a poziției - Consilier.
Telefon de contact: 022 251-265.
 

 
 
OFIȚER SECURITATE INFORMAȚIONALĂ
 
 
 
Cerinţe faţă de candidați:
 
 • studii superioare în domeniul TIC;
 • cunoștințe tehnice de bază în domeniul TIC (sisteme de operare, baze de date, infrastructura, etc.) și în domeniul securității TIC;
 • cunoștințe temeinice în domeniul legislației bancare/sistemelor de plăți, ce țin de domeniul securității informaționale;
 • cunoașterea limbii engleze la nivel de înțelegere a documentației din domeniu;
 • experiență minim 2 ani în domeniul securității informaționale.
 
Vor constitui un avantaj:
 
 • experiența în domeniul TIC bancar;
 • cunoașterea standardelor și practicilor naționale/internaționale în domeniul securității TIC (ISO, ITIL, COBIT);
 • certificările în domeniu (CISA/CISM/CRISM/altele);
 • experiența în utilizarea uneia sau mai multor soluții de tip SIEM, DLP, Vulnerability Scanning & Management, Firewall, IPS/IDS, Antivirus, cunoștințe/experiență de administrare a SO Microsoft (Windows Server/Active Directory).
 
Obligațiuni:
 
 • Dezvoltă politici și proceduri referitor la securitatea informațională (cadrul normativ) în conformitate cu legislația și standardele naționale/internaționale în domeniu și asigură implementarea lor;
 • Stabilește arhitectura de securitate TIC în cadrul întreprinderii aplicând noile oportunități tehnologice;
 • Dezvoltă metodologia de clasificare a informației, asigură implementarea mecanismelor de clasificare și a protecției datelor conform politicilor și normelor de securitate;
 • Elaborează metodologia de analiză și evaluare a riscurilor în domeniul TIC, execută evaluări periodice a riscurilor de securitate a informației și planurile de tratare a acestora;
 • Asigură alinierea cerințelor de securitate informațională a procesului de modificare/dezvoltare a domeniului TIC;
 • Monitorizează evenimentele de securitate aferente acțiunilor utilizatorilor, evenimentele de securitate înregistrate (log-uri) furnizate de sistemele informaționale, asigură analiza lor;
 • Asigură gestiunea incidentelor în domeniul securității informaționale;
 • Implementează politici de securitate ce țin de protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu actele normative interne și actele legislative;
 • Realizează activitățile necesare pentru organizarea, coordonarea, evaluarea activității entităților funcționale și unităților teritoriale în ceea ce privește securitatea informațională;
 • Gestionează procesul de implementare a Sistemului de Management al Securității Informației al întreprinderii;
 • Realizează în colaborare cu subdiviziunea Resurse Umane, programele de pregătire a personalului întreprinderii în domeniul securității, protecției și confidențialității informațiilor;
 • Realizează în colaborare cu subdiviziunea TIC planul de continuitate a sistemului informațional al întreprinderii precum și testarea lui.
 
Informaţii suplimentare la tel. (022) 251-200.
Candidații interesați pot expedia CV-urile la adresa de e-mail: anticamera@posta.md.
Î.S. ”Poșta Moldovei” își rezervă dreptul de a testa competențele declarate de către candidați.
Numai candidații selectați vor fi invitați la interviu.
 
 

 
 
SPECIALIST PRINCIPAL, SECȚIA MARKETING
 
 
 
Sarcini de bază ale funcției:
 
 • elaborarea machetelor grafice ale flayerelor, banerelor, panourilor și posterelor;
 • machetarea broșurilor;
 • retușarea, prelucrarea imaginilor;
 • elaborarea machetelor pentru publicare în ziare și reviste;
 • efectuarea lucrului în grup în cadrul secției (analize, rapoarte).
 
 
Cerințe față de candidați:
 
 • cunoașterea programelor Abobe Photoshop, Adobe Illustrator/ Adobe InDesign, CorelDRAW (cu accent pe grafica publicitară de poligrafie);
 • cunoașterea la nivel avansat a limbilor româna, rusă, engleza va constitui un avantaj;
 • cunoașterea proceselor tehnologice implicate în producția publicitară reprezintă un avantaj;
 • creativitate în elaborarea proiectelor, spirit de inițiativă, ambiție, deschidere la nou și cooperare activă cu echipa și clienții întreprinderii;
 • perseverență în atingerea obiectivelor, orientare spre rezultat și flexibilitate în procesul de lucru;
 • dezvoltare și de participare în cadrul proiectelor noi;
 • capacitate de a lucra și de a respecta termenii limită.
 
Oferim:
 
 • program de lucru full time;
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare personală;
 • pachet social;
 
Salariu - 6400 lei

 
Informaţii suplimentare la tel. (022) 251-200.
Candidații interesați pot expedia CV-urile la adresa de e-mail: anticamera@posta.md.
Î.S. ”Poșta Moldovei” își rezervă dreptul de a testa competențele declarate de către candidați.
Numai candidații selectați vor fi invitați la interviu.
 
 

 
 
SPECIALIST PRINCIPAL, SECȚIA VÂNZĂRI
 
 
 
Sarcini de bază:
 
 • promovarea serviciilor și menținerea relației cu clienții înreprinderii;
 • studierea pieții și identificarea clienților potențiali;
 • studierea necesităților clienților și întocmirea ofertelor;
 • stabilirea relațiilor de colaborare și a parteneriatelor;
 • menținerea relației cu clienții: expediere oferte, monitorizare termene de achitare, evaluare satisfacție;
 • administrarea și actualizarea bazei de date a clienților.
 
 
Cerințe față de candidați:
 
 • studii superioare (marketing, jurnalism, relații cu publicul - avantaj);
 • cunoștințe de utilizare a aplicațiilor MS Office;
 • cunoașterea la nivel avansat a limbilor română și rusă;
 • calități: comunicativitate, sociabilitate;
 • deschidere în relațiile cu clienții;
 • perseverență în atingerea obiectivelor;
 • orientare spre rezultat.
 
Oferim:
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare profesională;
 • pachet social.
 
Salariu - 6400 lei
 
Informaţii suplimentare la tel. (022) 251-200.
Candidații interesați pot expedia CV-urile la adresa de e-mail: anticamera@posta.md.
Î.S. ”Poșta Moldovei” își rezervă dreptul de a testa competențele declarate de către candidați.
Numai candidații selectați vor fi invitați la interviu.
 
 

 
 
ŞEF OFICIU POŞTAL (SEDIU: MILEŞTII MICI, IALOVENI)
 
 
 
Sarcinile de bază ale funcției:
 
 1. Organizarea și coordonarea activității oficiului poștal.

 2. Exercitarea managementului oficiului și al personalului din subordine.

 3. Asigurarea prestării calitative și în termen a serviciilor:

 • tarifarea trimiterilor poștale conform tarifelor în vigoare și includerea deplină a încasărilor pentru serviciile prestate în venituri, totalizarea veniturilor în programele informaționale;

 • prelucrarea documentației poștale, a operațiunilor ce vizează edițiile periodice, cu înregistrarea datelor în programul informațional, transferul de abonament, informarea utilizatorilor despre condițiile abonării la edițiile periodice;

 • introducerea în program a informației despre trimiterile poștale interne/internaționale, de ieșire și intrare;

 • predarea/primirea mijloacelor bănești în conformitate cu normele de perfectare a operațiunilor de casă și regulamentul QS-Finance;

 • prestarea serviciului de recepționare și achitare a mandatelor bănești interne și internaționale;
 • perfectarea și prezentarea dărilor de seamă;
 • achitarea drepturilor și prestațiilor sociale în conformitate cu prevederile ”Instrucțiunii privind plata drepturilor sociale de către Î.S. „Poșta Moldovei””, în baza listelor electronice și a contractelor încheiate de întreprindere cu Casa Națională de Asigurări Sociale, etc.
 
Cerinţe faţă de candidați:
 
 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii de stat;
 • studii superioare sau medii tehnice;
 
Constituie avantaj:
 
 • experiența profesională în domeniul comunicațiilor poștale sau prestare servicii plăţi;
 • deținerea cunoștințelor aferente terminologiei poștale și a noțiunilor generale în domeniul comunicațiilor poștale;
 • deținerea cunoștințelor privind tehnicile de operare la calculator, necesare activităților în domeniul de comunicațiilor poștale.
 
Nu vor fi examinate CV-urile candidaților care:
 
 • au împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
 • au fost destituiți dintr-o funcţie deținută anterior (în decursul a trei ani precedenți);
 • au avut contract de muncă încetat în urma unor sancțiuni disciplinare.
 
Informaţii suplimentare la tel. (022) 251-200.
Candidații interesați pot expedia CV-urile la adresa de e-mail: anticamera@posta.md.
Î.S. ”Poșta Moldovei” își rezervă dreptul de a testa competențele declarate de către candidați.
Numai candidații selectați vor fi invitați la interviu.
 
 

 
 
OPERATOR, POȘTAȘ
 
 
 
Sediu: Oficiul poștal (în raza orașului Chișinău)
 
Cerinţe faţă de candidați:
 
 • studii medii, medii speciale;
 • cunoașterea limbilor română și rusă;
 • abilități de comunicare cu clientela;
 • abilități de integrare rapidă într-un domeniu nou și echipă nouă;
 • cunoștințe de utilizare a calculatorului.
 
Oferta întreprinderii:
 
Salariu:
 
 • operator: de la 5000 lei;
 • poștaș: de la 3000 lei.
 
Informaţii suplimentare la tel. (022) 251-200.
Candidații interesați pot expedia CV-urile la adresa de e-mail: anticamera@posta.md.
Î.S. ”Poșta Moldovei” își rezervă dreptul de a testa competențele declarate de către candidați.
Numai candidații selectați vor fi invitați la interviu.
 
 

 
 
CARTATOR
 
 
 
Cerințe față de candidat:
 
 • studii medii (sunt încurajați să aplice și studenții);
 • capacitate de organizare și planificare a activităților curente;
 • experiența pe o poziție similară constituie un avantaj;
 • responsabiitate.
 
Responsabilități
 
 • recepționarea, prelucrarea și expedierea corespondenței calitativ și la timp;
 • cântărirea și expedierea corespondenței simple;
 • recepționarea sacilor cu corespondeță de pe fiecare rută nominală de la Secția Poșta Tranzit;
 • introducerea în sistemul de urmărire și localizare IPS, sacii internaționali și corespondența recomandată.
 
Oferim:
 
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare profesională;
 • mediu de lucru plăcut într-un colectiv profesionist;
 • posibilitatea de a lucra cu program deplin sau în schimburi.
 
Salariu: 4000-5500 lei;
 
Informaţii suplimentare la tel. (022) 251-200.
Candidații interesați pot expedia CV-urile la adresa de e-mail: anticamera@posta.md.
Î.S. ”Poșta Moldovei” își rezervă dreptul de a testa competențele declarate de către candidați.
Numai candidații selectați vor fi invitați la interviu.