Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

Întîlnirea dlui Vladimir Ceban, director general al întreprinderii, cu veteranii celui de-al doilea război mondial

6 Mai 2010
Astăzi, la 6 mai 2010, în incinta Î.S. „Poşta Moldovei" s-a desfăşurat întîlnirea Domnului Vladimir CEBAN, Director general al întreprinderii cu veteranii celui de-al doilea război mondial, foşti angajaţi ai Î.S. „Poşta Moldovei", cu ocazia a 65 de ani de la Marea Victorie.
 
Domnul Vladimir Ceban, a menţionat faptul că apreciază dărzenia şi curajul de care veteranii au dat dovadă, luptînd pentru pacea şi bunăstarea patriei şi devotamentul şi munca asiduă a acestora, demonstrată pe parcursul anilor de activitate în domeniul comunicaţiilor poştale. Domnul director general a spus, că administraţia întreprinderii nu va da uitării aportul pe care l-au avut veteranii războiului în prosperarea Î.S. „Poşta Moldovei" şi a naţiunii noastre în general şi a oferit cadouri băneşti şi buchete de flori veteranilor.
 
Veteranii celui de-al doilea război mondial au apreciat înalt şi au mulţumit domnului Vladimir Ceban, pentru grija pe care Î.S. „Poşta Moldovei" le-o poartă pe parcursul anilor şi pentru recepţia călduroasă, care le-a fost organizată.
 
Această întîlnire a fost un prilej de a împărtăşi amintiri şi de a exprima profundul respect şi apreciere celor ce au luptat pentru viitorul nostru luminos.