Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

Seminarul internaţional privind abordarea regională de oferire a suportului pentru operatorii desemnaţi

4 Iunie 2010
În perioada 30 mai - 4 iunie 2010, delegaţia Î.S. „Poşta Moldovei" a participat la seminarul internaţional privind abordarea regională de oferire a suportului pentru operatorii desemnaţi, care s-a desfăşurat la Kiev, Ucraina. Seminarul dat a fost organizat de către Comunitatea Regională în Comunicaţii în comun Biroul Internaţional al Uniunii Poştale Universale. Delegaţia Î.S. „Poşta Moldovei" a fost reprezentată de Dna Ludmila Corceac, Director general adjunct şi Dl Nicolae Tărăcilă, Şef Birou Elaborări Documente Normative.
 
Ţările membre ale CRC au prezentat rapoarte de analiză a calităţii serviciului în baza chestionarului de apreciere prealabilă a calităţii serviciului. Cu prezentări şi rapoarte au participat la discuţii reprezentanţii UPU, Dl Lars Vesterlund, expertul principal al proiectului şi Dl Yurii Spiriev, conducătorul regional al prezentului proiect.
 
Seminarul internaţional de la Kiev, a fost o ocazie deosebită de a efectua schimbul de experienţă şi de a împărtăşi cele mai bune practici între ţările membre ale UPU şi CRC, în domeniul calităţii serviciului.