Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

A avut loc prima şedinţă Î.S. „Poşta Moldovei” şi API

2 Noiembrie 2010

Astăzi, 2 noiembrie 2010, în incinta Î.S. „Poşta Moldovei” s-a desfăşurat prima şedinţă a reprezentanţilor Asociaţiei Presei Independente din Republica Moldova cu reprezentanţii Î.S. „Poşta Moldovei”.
 
La ordinea de zi a şedinţei au fost puse în discuţie probleme cu care se confruntă editorii de ediţii periodice în colaborarea lor cu Î.S. „Poşta Moldovei”, şi anume, tarifele la vânzarea presei cu amănuntul şi la abonare, tarifele la distribuirea ediţiilor periodice ce conţin inserte publicitare. Reprezentanţii API au invocat dorinţa ca aceste tarife să fie micşorate.
 
Drept răspuns, dna Ludmila Corceac, director general adjunct a spus că stabilirea tarifelor este condiţionată de careva schimbări de tarife la serviciile comunale, tarife pentru prestarea unor servicii, mărirea salariilor pentru angajaţii poştei, etc.
 
Un alt subiect de discuţie în cadrul şedinţei a fost şi faptul că ar fi bine venită existenţa transparenţei informaţiei ce ţine de numărul de abonări perfectate pe fiecare oficiu poştal, la fiecare ediţie periodică aparte. Dna Corceac a menţionat că Î.S. „Poşta Moldovei” prezintă lunar editurilor raportul despre numărul de abonări perfectate pe întreg Centru de Poştă. Însă nu este posibil de a prezenta această informaţie pe fiecare oficiu poştal, deoarece aceasta presupune computerizarea celor 1145 oficii de poştă şi procurarea unor programe informaţionale specializate pentru efectuarea calculelor date. La moment din cele 1145 de oficii poştale sunt computerizate doar 200 şi urmează a mai fi computerizate încă 200 de oficii rurale din republică.
 
Î.S. „Poşta Moldovei” s-a angajat să pregătească informaţia solicitată de API şi să propună soluţii posibile pentru rezolvarea problemelor existente pentru următoarea şedinţă a grupului de lucru API – Poşta Moldovei, care urmează a fi planificată în timpul apropiat.