Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

Armonizarea activităţilor de acreditare şi certificare la standardele comunitare

4 Februarie 2011
Astăzi, la 4 februarie 2011, Î.S. „Poşta Moldovei”, reprezentată de Dna Ludmila Corceac, Prim–Director general adjunct al întreprinderii, a participat la Conferinţa organizată în cadrul MOLDEXPO – cu tema „Armonizarea activităţilor de acreditare şi certificare la standardele comunitare”. În cadrul conferinţei reprezentantul organismului de certificare, Dl Răzvan Ionescu, Director Relaţii Internaţionale al SIMTEX-OC, a participat cu expuneri la tema „Noi sisteme de management” şi „ Sistemul de management al securităţii Informaţiei”.
 
Conferinţa a fost organizată de Ministerul Economiei al Republicii Moldova în colaborare cu Centrul de acreditare în domeniul evaluării conformităţii produselor – CAECP Moldova.
 
Î.S. „Poşta Moldovei” a obţinut certificatul de Calitate la data 25.05.2008. În prezent, întreprinderea a implementat şi menţine Sistemul de Management al Calităţii, care îndeplineşte condiţiile specificaţiei SM SR EN ISO 9001:2002 (SR EN ISO 9001:2001).