Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

Prima etapă de desfăşurare a PostEurop Process Review

25 Februarie 2011
În perioada 23-25 februarie 2011, Î.S. „Poşta Moldovei” este vizitată de către Dna Maire Lodi, Manager pe Operaţiuni de la Asociaţia Operatorilor Poştali Publici Europeni (PostEurop).
Scopul vizitei a Dnei Maire Lodi, este examinarea procesului de lucru al întreprinderii, stabilirea punctelor slabe şi pregătirea planului de lucru al echipei de audit, ce urmează să-şi desfăşoare activitatea, în cadrul
 
Î.S. „Poşta Moldovei”, în primăvara anului curent.
În cadrul vizitei Dnei Lodi, Î.S. „Poşta Moldovei” a semnat Scrisoarea de Intenţie, prin care a acceptat să fie auditată în cadrul proiectului pentru Calitatea Serviciului Process Review, de către echipa de audit, formată din experţi din diferite administraţii poştale membre ale PostEurop.
 
În perioada 29 mai - 6 iunie 2011, echipa de audit Process Review va lucra în cadrul Î.S. „Poşta Moldovei”  şi va întocmi un raport final, prin care va oferi recomandaţii concrete pentru reorganizarea procesului tehnologic de prelucrare a poştei, întru atingerea rezultatelor optimale la capitolul Calitatea Serviciului Poştal.
 
Domnul Vladimir Ceban, Director general al Î.S. „Poşta Moldovei” a menţionat că, implementarea proiectului de calitate Process Review, promite a fi foarte eficientă, pentru întreprinderea noastră şi ne va oferi posibilitatea de implementa noi proiecte pentru ameliorarea calităţii serviciilor prestate.
 
Î.S. „Poşta Moldovei” a devenit membru PostEurop la 1 ianuarie 1997, participând activ la lucrul diferitelor ei structuri, la fel şi la Adunările Plenare Generale anuale. Apartenenţa la PostEurop este un element important pe planul perspectivei de încadrare a Moldovei în UE, deoarece apartenenţa la UE necesită respectarea înaltelor standarde în toate sferele vieţii obşteşti, la fel şi în sectorul poştal.