Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

Delegatia I.S. „Posta Moldovei” a participat la sedintele CA al Uniunii Postale Universale

8 Noiembrie 2011
În perioada 24 octombrie – 11 noiembrie 2011, la Berna, Elveţia se desfăşoară sesiunile Consiliului de Administraţie al Uniunii Poştale Universale.
 
Delegaţia Î.S. „Poşta Moldovei” a participat la sesiunile în cauză, asistînd la şedinţele Grupurilor de lucru şi ale Comisiilor din cadrul UPU, unde s-au discutat subiecte importante din sectorul poştal internaţional.
 
Tema principală a discuţiilor a fost pregătirile pentru cel de-al 25-lea Congres al Uniunii Poştale Universale. În faţa tuturor administraţiilor poştale, membre ale UPU, au fost puse sarcini de dezvoltare continuă a sectorului poştal la nivel naţional. S-a pus accent pe dezvoltarea serviciilor poştale electronice, pe diversificare serviciilor poştale, dezvoltarea comerţului electronic şi activităţi ce ţin de securitatea poştală.
 
Pe parcursul deplasării de serviciu la Berna, delegaţia Î.S. „Poşta Moldovei”, a avut cîteva întruniri de serviciu cu specialişti din cadrul Biroului Internaţional al UPU, la care s-a discutat situţia curentă a proiectelor deja existente în cadrul întreprinderii şi proiectele de viitor ce urmează a fi implementate în comun cu UPU.