Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

S-a desfăşurat şedinţa grupului de lucru

1 Februarie 2012
În perioada 26-27 ianuarie 2012, la Paris, Franţa, la sediul Groupe La Poste, s-a desfăşurat şedinţa grupului „Vehicule alternative. Inovaţii şi Securitate”, organizată de Uniunea Poştală Universală în colaborare cu Poşta Franţei.
 
Delegaţia Î.S. „Poşta Moldovei” a fost reprezentată de către Dl Vladimir Ceban, Director general al întreprinderii şi Dl Marcel Ungureanu, director al Centrului de Prelucrare şi Transportare Poştă.
 
Agenda reuniunii a cuprins subiecte importante a sectorului poştal mondial, şi anume dezvoltarea durabilă. O problemă stringentă este încălzirea climaterică globală, cauzată de emisia de CO2.  Sectorul poştal îşi are amprenta sa la acest capitol, prin utilizarea automobilelor pentru transportarea poştei.
 
În acest sens, administraţiile poştale ale Franţei, Belgiei, Japoniei, Braziliei şi a altor ţări participante şi-au împărtăşit experienţa despre măsurile întreprinse în vederea reducerii emisiei de CO2  şi la subiectul securităţii parcurilor de automobile poştale.
 
O soluţie în acest sens este înlocuirea automobilelor cu combustibil, cu vehiculele electrice. Astfel, Poşta Franţei şi-a propus drept obiectiv de a renova parcul său de automobile şi de al dota cu automobile electrice. Poşta Franţei în comun cu patru companii franceze, au emis un program de dezvoltare, în urma căruia au înaintat oferta către compania Renault, pentru producerea a 50000 automobile electrice, 10000 dintre care vor fi distribuite Poştei Franţei, până în anul 2015.
 
În urma acestui seminar, Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei” şi-a propus să includă în planul său de dezvoltare măsuri ce ţin de dezvoltarea durabilă, şi anume reducerea consumului de energie termică şi electrică, reducerea consumului de hârtie utilizată în procesul de lucru, etc.