Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

Î.S. „Poşta Moldovei” a primit Medalia de Aur şi Diploma cu menţiunea „Patrimoniul Republicii” în cadrul concursului naţional Marca Comercială a anului 2011

8 Februarie 2012
Pe 2 februarie 2012, în cadrul ceremoniei oficiale, au fost premiaţi învingătorii Concursului ”Marca comercială a anului 2011”.  Pentru titlul de „Marca comercială a anului 2011” au concurat circa 90 de proiecte de mărci comerciale. 
 
Concursul ”Marca comercială a anului” a fost iniţiat în 2003 de CCI şi se organizează în comun cu Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală, cu scopul de a contribui la unificarea eforturilor producătorilor naţionali în activitatea de antreprenoriat şi a aprecia cele mai reuşite proiecte în domeniul creării şi promovării mărcilor comerciale autohtone pe piaţa internă şi externă.
 
Conform Regulamentului, la „Marca comercială a anului 2011” au participat întreprinderi şi organizaţii cu diverse forme de proprietate, persoane juridice înregistrate în Republica Moldova, care produc bunuri materiale şi/sau prestează servicii pe teritoriul ţării. În cadrul concursului a fost înmânată Medalia de Aur „Patrimoniul Republicii”.
 
Printre cei ce au obţinut Medalia de Aur „Patrimoniul Republicii” se menţionează Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei”, care a obţinut prezenta distincţie în urma sondajului efectuat de către CCI printre consumatori.
 
Acest fapt se datorează activităţii economice pozitive a întreprinderii, creşterii venitului anual şi nivelului înalt de satisfacere a clientelei. În anul 2011, Î.S. „Poşta Moldovei” şi-a lărgit gama de servicii prestate clientelei, datorită implementării serviciilor noi. Un factor important al rezultatelor pozitive obţinute de întreprindere sunt angajaţii acesteia. Î.S. „Poşta Moldovei” are un colectiv format din specialişti calificaţi şi un management profesionist.
 
Premiul acordat întreprinderii este rezultatul votului de încredere al clientelei noastre, în urma sondajului efectuat printre cetăţenii Republicii Moldova, a menţionat, în discursul său, Vladimir Ceban, Director General al Î.S. „Poşta Moldovei”. Vom continua să oferim servicii poştale de înaltă calitate şi vom întreprinde măsuri întru lărgirea gamei de  servicii prestate şi obţinerea noilor rezultate pozitive în domeniul calităţii serviciilor poştale.
 
Comitetul de organizare desemnează cele mai bune mărci comerciale conform categoriilor de produse si servicii la fiecare nominalizare a concursului. La nominalizările conform criteriului de consum, învingătorii concursului sunt desemnaţi pentru fiecare categorie, fiindu-le conferite Medalia de aur „Patrimoniul Republicii” – cel mai mare trofeu la categoria de consum, precum şi medalii de argint şi bronz. 
 
Titlul „Patrimoniul Republicii” se conferă mărcii comerciale, învingătoare la nominalizarea respectivă, pe toată perioada existenţei acesteia, fără a necesita o reconfirmare anuală. 
 
Comitetul de organizare îşi rezervă dreptul, în baza unei decizii unanime, să excludă competitorul din lista participanţilor la nominalizarea „Patrimoniul Republicii”.