Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

Î.S. „Poşta Moldovei” participă la sesiunea mixtă a Consiliului de Administraţie şi a Consiliului de Exploatare Poştală a UPU

29 Februarie 2012
În perioada 13 februarie – 02 martie 2012, la sediul Biroului Internaţional al Uniunii Poştale Universale (UPU), Berna, Elveţia, se desfăşoară sesiunea mixtă a Consiliului de Administraţie şi a Consiliului de Exploatare Poştală a UPU (CA/CEP).
 
Delegaţia Republicii Moldova este reprezentată de către dna Mihaela Iacob, viceministru TIC, dl Vladimir Ceban, director general al Î.S. „Poşta Moldovei”, dna Ludmila Corceac, prim director general adjunct al Î.S. „Poşta Moldovei”, dna Ludmila Buzu, director general adjunct al întreprinderii şi dna Ludmila Druc, şef biroul relaţii internaţionale şi protocol.
 
În cadrul sesiunii CA/CEP, se pun în discuţie subiecte importante din sectorul poştal mondial şi în special propunerile de modificare ale documentelor UPU, ce vor fi înaintate şi adoptate la cel de-al 25-lea Congres de la Doha, Qatar (24 septembrie – 15 octombrie 2012).
 
În cadrul sesiunilor s-a participat la şedinţa grupului de utilizatori ai serviciilor electronice avansate, unde s-a prezentat raportul despre implementarea şi utilizarea sistemei de urmărire şi localizare a trimiterilor poştale IPS, introdus în uz în anul 2007. În cadrul Asambleei generale a Cooperativei EMS, operatorul naţional al Moldovei a înaintat propunerile sale de modificare a Acordului Standard EMS, care vor fi introduse începînd cu anul 2013.
 
În perioada 29 februarie – 2 martie 2012, dna Mihaela Iacob şi dl Vladimir Ceban, participă la adunarea plenară a Consiliului de Administraţie al UPU unde se vor aduce la cunoştinţă deciziile luate în privinţa modificărilor introduse în documentele de lucru ale Comisiilor UPU şi ale Grupurilor de Lucru vizate, ce  activează în cadrul Uniunii.