Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

La Berna, Elveţia s-a desfăşurat adunarea plenară a Consiliului de Administraţie al UPU

13 Martie 2012
În perioada 13 februarie – 02 martie 2012, la sediul Biroului Internaţional al Uniunii Poştale Universale (UPU), Berna, Elveţia, s-a desfăşurat sesiunea mixtă a Consiliului de Administraţie şi a Consiliului de Exploatare Poştală a UPU.
Delegaţia Republicii Moldova a fost reprezentată de către Dna Mihaela Iacob, Viceministru TIC, Dl Vladimir Ceban, Director general al Î.S. „Poşta Moldovei”. În cadrul sesiunii CA&CEP, s-au discutat subiecte importante din sectorul poştal mondial şi în special propunerile de modificare ale documentelor UPU, ce vor fi înaintate şi adoptate la cel de-al 25-lea Congres de la Doha, Qatar (24 septembrie – 15 octombrie 2012).
 
Delegaţia Î.S. „Poşta Moldovei” a participat la adunarea plenară a Consiliului de Administraţie al UPU, unde s-au adus la cunoştinţă deciziile luate în privinţa modificărilor introduse în documentele de lucru ale Comisiilor UPU şi ale Grupurilor de Lucru vizate, ce  activează în cadrul Uniunii.
 
În cadrul plenarei CA, s-a decis asupra listei ţărilor membre UPU ce ar putea îndeplini funcţiile de vicepreşedinte a Congresului, şi de asemenea funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte ale Comisiilor de lucru ale UPU. Astfel, s-a stabilit ca administraţia poştală a Republicii Moldova, să îndeplinească funcţia de vicepreşedinte a Comisiei 2 (Finanţe), pe parcursul desfăşurării Congresului de la Doha.
 
O problemă ce a fost discutată în cadrul plenarei de la Berna, a fost utilizarea sumei acumulate în contul Fondului pentru Ameliorarea Calităţii Serviciului (FAQS). S-a atenţionat asupra faptului că, fondurile acumulate trebuie să fie utilizate exclusiv în vederea implementării proiectelor pentru ameliorarea calităţii serviciului poştal şi nu în alte scopuri. În cadrul UPU a fost creat Fondul de riscuri, din contul căruia ţările vor beneficia de asistenţă financiară, în cazuri de forţă majoră, la înlăturarea urmărilor dezastrelor naturale.
 
Ţările membre ale UPU au discutat o problemă importantă, ce ţine de achitările pentru schimbul de poştă, operate între administraţiile poştale, numite cheltuieli finale. Începând cu anul 2016, administraţiilor poştale li se propune să migreze la un nou sistem de calcul al cheltuielilor finale.
 
În cadrul acestei şedinţe, administraţia poştală a Turciei şi-a înaintat candidatura ţării sale, pentru a fi gazda celui de-al 26-lea Congres, din 2016. Decizia finală, în acest sens, urmează a fi luată la cel de-al 25-lea Congres din Dona, Qatar.
 
Alte subiecte, ce ţin de organizarea şi desfăşurarea celui de-al 25-lea Congres, inclusiv lista organizaţiilor, ce urmează să participe la eveniment, cheltuielile antrenate în organizarea acestuia, cît şi activitatea Comisiilor pe parcursul Congresului, au fost discutate şi anunţate delegaţilor prezenţi la adunarea plenară a CA.