Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

În cadrul Î.S. „Poşta Moldovei” s-a desfăşurat instruirea în utilizarea IPS Light, a specialistului de la Tadjik Post

3 Aprilie 2012
În perioada 26-30 martie 2012, în incinta Î.S. „Poşta Moldovei”, s-a desfăşurat misiunea de instruire în utilizarea şi administrarea sistemului IPS Light.
 
Sistemul IPS Light a fost implementat în cadrul Î.S. „Poşta Moldovei”, începînd cu anul 2004, ca mai apoi, în anul 2007, să fie implementat sistemul IPS.
 
Administraţia poştală a Republicii Moldova înregistrează rezultate frumoase în utilizarea sistemului IPS, de aceea, la solicitarea Uniunii Poştale Universale, Î.S. „Poşta Moldovei” şi-a asumat angajamentul de a instrui specialistul IT din cadrul Tadjik Post, Dl Ahmat Gulov, în utilizarea şi administrarea sistemului de urmărire şi localizare ale trimiterilor poştale înregistrate – IPS Light.
 
Specialiştii Î.S. „Poşta Moldovei”, au fost receptivi la acordarea ajutorului teoretic şi practic şi şi-au împărtăşit experienţa în domeniul implementării şi utilizării sistemului IPS Light.
 
În urma procesului de instruire, Dl Gulov a învăţat caracteristicile de bază ale sistemului IPS/IPS Light, instalarea sistemului menţionat şi a efectuat exerciţii practice în vederea utilizării sistemului, crearea documentelor de însoţire a poştei, utilizarea interfaţei în diferite limbi, prelucrarea trimiterilor EMS, scrisorilor şi coletelor, schimbul de mesaje EDI (TRAKIT, RESDES, PREDES), etc.
 
Toate cunoştinţele acumulate vor fi utilizate şi aplicate în practică de către Dl Ahmat Gulov, pentru a implementa şi a utiliza sistemul IPS Light, în cadrul administraţiei poştale a Tadjikistanului.
 
Conducerea Î.S. „Poşta Moldovei” este onorată de faptul că i s-a încredinţat această misiune şi este ferm convinsă că schimbul de experienţa între administraţiile poştale favorizează ameliorarea relaţiilor de parteneriat la nivel regional.