Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

Procesul de certificare al Uniunii Poştale Universale

13 Aprilie 2012
Î.S. „Poşta Moldovei” desfăşoară procesul de certificare, care este parte a proiectului regional de ameliorare a calităţii pentru ţările CSI. Acest proiect a fost demarat de către Uniunea Poştală Universală în comun cu Comunitatea Regională din domeniul Comunicaţiilor.
 
Pentru a finaliza procesul de certificare, în perioada 9-13 aprilie 2012, în cadrul Î.S. „Poşta Moldovei” s-a desfăşurat misiunea de audit extern, condusă de către consultantul UPU, dna Valentina Bilous, Şef al Direcţiei Servicii Poştale Internaţionale din cadrul Ukrpochta.
 
În procesul de audit au fost antrenate Direcţia Exploatare şi Managementul Calităţii, Centrul de Prelucrare şi Transportare Poştă, Direcţia de Poştă Chişinău, precum şi toate centrele de poştă din republică.
 
Pe parcursul misiunii sale de audit dna Bilous, a vizitat toate punctele de recepţionare şi prelucrare a trimiterilor poştale. A fost verificată calitatea de prestare a serviciilor poştale, măsura în care serviciile poştale furnizate de către operatorul naţional poştal corespund procesului tehnologic şi standardelor de calitate şi securitate, stabilite de către Uniunea Poştală Universală.
 
În urma auditului Î.S. „Poşta Moldovei” a acumulat 1902 puncte conform chestionarelor de calitate, fapt ce-i oferă şansa de a pretinde la Certificatul de Calitate şi Medalia de Aur.
Î.S. „Poşta Moldovei” va primi certificatul de calitate al Uniunii Poştale Universale la cel de-al 25-lea Congres mondial de la Doha, care va servi un imbold suplimentar pentru ameliorarea calităţii serviciilor sale întru beneficiu clienţilor săi.