Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

Delegația Republicii Moldova participă la cel de-al 25-lea Congres al Uniunii Poștale Universale din Doha, Qatar

8 Octombrie 2012
La data de 24 septembrie 2012 s-a dat startul oficial a celui de al 25-lea Congres al Uniunii Poştale Universale (UPU) la Doha, Qatar, urmînd trei săptămîni de dezbateri și discuții aprinse în cadrul ședințelor Comisiilor de lucru a Uniunii Poștale Universale. Congresul a întrunit liderii poştali şi specialişti din sectorul poştal din cele 192 de ţări membre ale Uniunii Poştale Universale, pentru a decide viitorul sectorului poştal universal, pentru următorii patru ani.
 
O serie de crize au caracterizat ultimii patru ani, aducînd noi provocări, fără precedent, pentru sectorul poştal global şi UPU, a spus Edouard Dayan, Directorul General al Uniunii Poştale Universale, în cadrul deschiderii sesiunii plenare. „Aceste noi realităţi nu au cunoscut graniţe şi s-au extins peste toţi operatorii poştali naţionali, indiferent de nivelul lor de dezvoltare. Congresul, care s-a deschis astăzi, trebuie să apere valorile organizaţiei noastre: universalitate, solidaritate şi comunicare între oameni," a spus Dayan. „Acest Congres cuprinde valorile comunităţii poştale, dar de asemenea vesteşte şi viitorul al unei organizaţii modernizate, eficiente şi solide, cu servicii poştale la nivel mondial situate în centrul economiei, comerţului şi societăţii informaţionale", a mai adăugat directorul general al UPU.
 
Organizat sub tematica „O nouă lume, o nouă strategie", cel de al 25-lea Congres Universal Poştal speră să adopte Strategia Poştală de la Doha, documentul strategic al UPU pentru viitor. Acesta din urmă, subliniază trei dimensiuni ale reţelei poştale - cea fizică, electronică şi financiară - precum şi interconectarea, guvernarea şi dezvoltarea ca direcţii principale întru consolidarea serviciilor poştale mondiale.
 
Delegaţia Republicii Moldova, participă la Congresul de la Doha, constituită fiind de către reprezentanţi ai conducerii Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi al Comunicaţiilor şi ai Î.S. "Poşta Moldovei".
Congresul va alege Directorul General al UPU și vice directorii acesteia, precum și componența celor două organe constitutive ale Uniunii, Consiliul de Administrație (CA) și Consiliul de Exploatare Poștală (CEP), pentru perioada 2012-2016. În acest context, Republica Moldova a înaintat candidatura sa ca membru al CA, ce-i va permite să participe activ la luarea deciziilor ce țin de sectorul poștal mondial, precum și în regiune.
 
Pe agenda de lucru a Comisiei 8 (Produse și servicii) a UPU a fost inclusă decernarea diplomelor de calitate. 31 de țări au fost premiate cu certificate de calitate de diferite niveluri. Republica Moldova a primit Diploma de Aur pentru calitatea serviciilor poștale, aceasta ca urmare a proiectului regional de calitate implementat de către UPU, în comun cu Comunitatea Regională din Comunicații (CRC). În cadrul proiectului regional, operatorii desemnați ai țărilor membre UPU au fost testați la capitolul calității de prestare a serviciilor poștale. Toate aspectele de activitate a Î.S. "Poșta Moldovei" au fost verificate minuțios de către experți ai UPU, luându-se decizia de a i se acorda diploma de cel mai înalt nivel.
 
Tot pe parcursul desfășurării Congresului UPU, Moldova a fost premiată cu certificatul de Argint pentru EMS Performance Award 2012. Diplomă ce certifică calitatea de prestare a serviciului EMS.
 
Ultima săptămână de Congres este decizională pentru sectorul poștal mondial, unde se vor semna Actele UPU, ce vor influența în continuare activitatea poștală internațională.