Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

OP Ruseștii Noi și-a reluat activitatea după renovare

21 Noiembrie 2012
Astăzi, 21 noiembrie 2012, s-a desfăşurat ceremonia oficială de deschidere a oficiului poştal Ruseștii Noi, din cadrul CP Ialoveni, după renovare. Evenimentul dat a coincis cronologic cu deschiderea, după renovare, a casei de cultură Ruseștii Noi și cu ziua Hramului bisericii din localitate.
 
La eveniment au participat Președintele Parlamentului, domnul Marian LUPU, Ministrul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, domnul Pavel FILIP, Directorul general al Î.S. „Poşta Moldovei”, dl Ștefan MUNTEANU, şefii subdiviziunilor din cadrul aparatului de dirijare al întreprinderii şi reprezentanţi ai colectivului CP Ialoveni.
 
Ca rezultat a activităţii economico-financiare pozitive din anul 2011, Î.S. „Poşta Moldovei” a găsit resurse pentru a renova oficiul poştal din Ruseștii Noi, Ialoveni. Similar altor oficii renovate, acest oficiu poştal a fost reparat, a fost înzestrat cu echipament de calcul modern, s-au asigurat toate condiţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii a personalului din oficiu şi pentru utilitatea şi plăcerea estetică a clientelei.
 
Dl Ștefan Munteanu şi-a exprimat speranţa că, odată cu deschiderea unor astfel de oficii poştale rurale moderne va fi posibilă majorarea veniturilor întreprinderii, satisfacerea necesităţilor clientelei, dezvoltarea infrastructurii Î.S. „Poşta Moldovei” şi transformarea acesteia într-o întreprindere modernă şi prosperă şi a felicitat întreg colectivul Centrului de Poştă Ialoveni, dorindu-le sănătate, realizări noi în activitatea profesională şi cât mai mulţi clienţi fideli.