Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

Î.S. “Poșta Moldovei” aniversează 20 de ani de la fondare

12 Aprilie 2013
Î.S. “Poșta Moldovei” sărbătorește frumoasa vârstă de 20 ani de activitate pe piaţa de servicii poștale din Moldova. Această vârstă este mai mult decât semnificativă, este o perioadă plină de evenimente frumoase, însemnând 20 ani de orientare către clienţii săi, prestare de servicii calitative, produse și tehnologii noi pe piața din Moldova. Sunt niște criterii care diferenţiază mult întreprinderea pe piaţa locală, îi poartă succes, aducându-i popularitate printre clienţi. 
 
Abordarea responsabilă față de client rămâne a fi trăsătura distinctivă a personalului întreprinderii ceea ce asigură calitatea serviciilor prestate, reprezentând totodată cheia succesului Î.S. “Poșta Moldovei”.
 
Istoria Î.S. “Poșta Moldovei” a cunoscut un întreg proces de dezvoltare de-a lungul timpului, de la fondarea sa la 1 aprilie 1993 și până în prezent este operatorul naţional din domeniul serviciilor poştale, reprezentat de Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor. Poşta Moldovei este cel mai mare operator de profil din Moldova şi oferă un spectru larg de servicii poştale şi financiare pe întreg teritoriul ţării, dispunând de o reţea teritorială de peste 1148 de oficii poştale, 37 de filiale, prestând servicii poştale cetăţenilor în 1527 localităţi ale ţării.
 
 
Prestând o gamă variată de servicii, Î.S. „Poşta Moldovei” satisface cerinţele oricărei categorii de clienţi – persoane fizice şi juridice, companii private sau de stat care acţionează la nivel naţional şi internaţional.
Prestarea serviciilor poştale universale rămâne a fi misiunea de bază a poştei, prin menţinerea ritmului accelerat de dezvoltare propus, astfel încât sectorul poştal să-şi întărească poziţia cuvenită în infrastructura publică a ţării.
Pe parcursul acestor ani Î.S. „Poşta Moldovei” a făcut față provocărilor manifestate și a înregistrat o dezvoltare dinamică a întreprinderii, demonstrând performanţă şi profesionalism în dezvoltarea serviciului poștal din Republica Moldova.
 
Poşta este o componentă importantă a vieţii social-economice şi culturale a umanităţii, s-a încadrat energic în noile condiţii de activitate, fiindu-i creat cadrul legislativ şi organizatoric adecvat. Ea asigură prestarea serviciilor poştale de bază şi libertatea tranzitului trimiterilor poştale pe întreg teritoriul ţării şi contribuie la dezvoltarea colaborării internaţionale în domeniul comunicaţiilor.
 
Activitatea poştală internaţională a Î.S. „Poşta Moldovei”, de-a lungul timpului, este şi rămâne a fi una activă, menită să întreţină şi să consolideze relaţii de colaborare atât cu organismele internaţionale, cât şi cu administraţiile poştale străine, urmărind să îmbunătăţească standardele şi calitatea serviciilor pe care le oferă.
 
Apartenenţa Republicii Moldova la Uniunea Poştală Universală, la organizaţiile regionale PostEurop, CRC ş.a. asigură integrarea serviciului poştal național în reţeaua poştală mondială și oferă mari oportunităţi ţării noastre: accesul la experienţa bogată a Administraţiilor poştale dezvoltate, primirea ajutorului tehnic, consultativ etc.
 
Î.S. „Poşta Moldovei” parcurge o etapă de reformări importante, orientându-se strategic spre lărgirea spectrului de servicii prin implementarea serviciilor netradiţionale domeniului poştal, competitive, moderne, în baza implementării tehnologiilor avansate. Un obiectiv aparte este şi obţinerea dreptului de prestare a serviciilor financiar-bancare şi implementarea platformelor de comerț electronic și serviciilor de curierat modern.
 
Dacă ar fi să rezumăm cei 20 de ani de activitate ai întreprinderii, putem să afirmăm cu siguranță, că Î.S. „Poşta Moldovei”, deține cursul corect de dezvoltare și ocupă o poziție de lider pe piața serviciilor poștale. Succesul întreprinderii este rezultatul unei munci asidue în echipă și suntem mândri de prestația noastră. Poşta Moldovei a stabilit niște obiective și a mers mereu cu încredere spre realizarea acestora, bazându-se pe valorile de bază ale întreprinderii: orientare către client, calitate excelentă în prestarea serviciilor, responsabilitate și competitivitate.
 
Experiența bogată, relațiile stabile și de încredere cu clienții și partenerii, colectivul unit de profesioniști, toate acestea reprezintă cheia succesului întreprinderii.
Scopul Î.S. „Poşta Moldovei” este de a fi recunoscută ca un operator poștal și comercial eficient, la cele mai înalte standarde europene, oferind servicii de calitate și accesibile atât populației cât și comunității de afaceri.
 
Colectivul Î.S. „Poşta Moldovei” aduce sincere mulțumiri clienților și partenerilor săi pentru încrederea acordată și colaborarea fructuoasă pe parcursul acestor 20 de ani, deoarece doar datorită Dvs. am ajuns la această aniversare frumoasă, parcurgând o cale lungă și deschisă spre noi ascensiuni și realizări frumoase.