Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

Vizita delegaţiei La Poste

16 Iunie 2013
În perioada 03–07 iunie 2013, a avut loc vizita delegației franceze, în componența Dlui Marc Lissak, manager proiecte, Departamentul Relații Internaționale și Europene, La Poste și Dlui Henri Biadala, șef Grupul de Lucru, Servicii Financiare Internaționale, La Poste, în vederea efectuării unui studiu diagnostic și elaborării unor eventuale strategii de dezvoltare în domeniul prestării serviciilor poștal-financiare, cât și semnării unui acord de cooperare între Î.S. „Poșta Moldovei” și Grupul La Poste.
 
În cadrul vizitei, reprezentanții francezi au avut întrevederi cu Ștefan Munteanu, director general Î.S. „Poșta Moldovei”, Ludmila Corceac, prim-director general adjunct, Sergiu Batiușca, director general adjunct și alți reprezentanți ai întreprinderii, care şi-au exprimat dorinţa şi angajamentul de a susţine această cooperare.
 
În deschidere Ștefan Munteanu, a urat bun venit delegației franceze și a mulțumit pentru interesul manifestat față de Î.S. „Poșta Moldovei”, menționând faptul că speră mult ca relațiile dintre Î.S. „Poșta Moldovei” și La Poste să fie cât mai strânse și să contribuie la noi proiecte de colaborare.
 
Reprezentanții La Poste au prezentat direcţiile lor strategice de dezvoltare, în vederea determinării axelor de cooperare prioritare şi reciproc avantajoase pentru întreprindere. Henri Biadala a subliniat importanţa dezvoltării serviciilor poștale electronice, menționând despre practica altor țări, inclusiv La Poste, iar Marc Lissak, a adăugat că este foarte important faptul de a implementa noi tehnologii informaționale pentru dezvoltarea și promovarea serviciilor poștal-financiare.
 
Delegația franceză a avut o agendă plină de activități, aceasta a prevăzut vizitarea oficiului poștal central MD-2012, OP Cricova, CP Ialoveni, OP Ruseștii Noi, OP Bardar și discuții purtate cu specialiștii din domeniul operațiunilor financiare, tehnologiilor informaționale și logistică.
 
Programul vizitei a mai prevăzut întruniri cu reprezentanţii Ambasadei Franceze și Băncii Naționale din Republica Moldova. În cadrul întrevederii cu Igor Munteanu, Directorul Departamentului Sistemul de Plăţi al BNM, acesta a afirmat că Î.S. „Poșta Moldovei” va fi susținută de Banca Națională a Moldovei în vederea implementării serviciilor de plată moderne, subliniind rolul important pe care îl deține Poșta Moldovei în economia națională, în special în zonele rurale, aceasta dispunând de o rețea vastă pe întreg teritoriul țării.
 
Spre sfârșitul întâlnirii, delegația franceză a participat la o masă rotundă cu reprezentanții întreprinderii, unde au fost prezentate mai multe scenarii de dezvoltare, care vor promova imaginea Î.S. „Poșta Moldovei” și va lărgi spectrul de servicii oferite.