Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

O nouă etapă în parteneriatul Î.S. „Poșta Moldovei” cu Poste Italiane

21 Ianuarie 2014
Vizita de lucru a fost organizată cu sprijinul Organizației Internaționale pentru Migrație și avut ca scop dezvoltarea colaborării în domeniul transferurilor bănești prin intermediul rețelelor poștale, sporirea numărului de expediere a coletelor dintre ambele părți și abonarea cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotare la ediții periodice și reviste autohtone prin intermediul Poștei Italiene.
 
În cadrul întâlnirii, reprezentanții Î.S. „Poșta Moldovei” au prezentat o scurta descriere a activității întreprinderii și au subliniat obiectivele de viitor ale acesteia. Totodată, au fost purtate discuții privind intensificarea relațiilor de colaborare în materie de schimb de mandate bănești, și anume elaborarea unui proiect de succes pentru canalizarea remitenţelor persoanelor emigrante din Italia de la canalele neoficiale către cele oficiale, micșorând taxa comisionului, precum și despre o eventuală colaborare în vederea abonării cetățenilor din Republica Moldova, aflați în Italia.
 
De asemenea, membrii delegației au avut întrevederi cu reprezentanții Ambasadei Republicii Moldova în Republica Italiană, ce au vizat discuții referitoare la stabilirea unor relaţii favorabile de lucru între autorităţile italiene şi cele moldoveneşti.
 
În virtutea discuțiilor purtate, s-a stabilit ca, cele două instituții să demareze procedurile premergătoare privind încheierea unui Acord de colaborare între Î.S. „Poșta Moldovei” și Poste Italiane în ceea ce privește stabilirea unor relaţii favorabile de lucru şi discutarea fezabilităţii şi prospectelor de stabilire a unor servicii eficiente şi durabile de transfer monetar internaţional între Italia şi Republica Moldova.