Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

Schimb de experiență între Î.S. „Poșta Moldovei” și „Azerpost”

23 Mai 2014
Directorul general al Î.S. „Poșta Moldovei”, Serghei Nastas a participat în perioada 12 mai – 15 mai 2014, la Baku, la o serie de reuniuni de lucru cu oficialii Administrației Poștale din Azerbaidjan.
 
Scopul vizitei de lucru a fost consolidarea relațiilor de colaborare cu Administrația Poștală „Azerpost” ce deține o experiență bogată atât în domeniul prestării serviciilor financiare, cât și în domeniul coletăriei.
 
Întrunirea a început cu o scurtă prezentare, în care a fost descris modul de funcționare și organizare al întreprinderii „Azerpost”, cât și prioritățile și direcțiile strategice pentru anii următori. Directorul general „Azerpost”, în persoana Gambar Baybalayev, a ținut să sublinieze faptul că întreprinderea a obținut rezultate frumoase pe parcursul ultimilor ani în domeniul serviciilor financiare, menționând totodată că „Azerpost” în permanență continuă să-și dezvolte serviciile prestate.
 
Schimbul de idei și opinii ale directorilor a evidenţiat în special interesul general manifestat de către Î.S. „Poșta Moldovei” pentru preluarea practicilor din domeniul financiar ale întreprinderii „Azerpost” și aplicarea acestora în Republica Moldova.
 
Agenda întâlnirii al directorului general, Serghei Nastas a mai cuprins şi o întrevedere cu reprezentanţii „Azermarka” şi o vizită a Centrului de prelucrare și transportare a poștei. În urma discuțiilor purtate cu „Azermarka”, s-a convenit emisiunea unor mărci comune în domeniul culturii. 
 
***Î.S. „Azerpost” a fost creată la 23 septembrie 1999, iar la 15 august 2009 a fost transformată în SRL «Azerpost», la 16 aprilie 2010 întreprinderea a obținut licență pentru furnizarea serviciilor bancare și financiare.