Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

Î.S. „Poșta Moldovei„ participă la simpozionul internaţional „E-comerțul și Sectorul Poştal: Așteptări Reciproce”

9 Iunie 2014
În perioada 26-28 mai 2014, la Fethiye-Mugla, Turcia, și-a desfășurat lucrările cel de-al VII-lea Simpozion Internațional Poștal cu tematica, „E-comerțul și Sectorul Poştal: Așteptări Reciproce”.
 
Evenimentul a fost organizat de către PTT Corporation, Turcia. La lucrările Simpozionului au participat reprezentanți ai operatorilor poştali din Europa, Asia și Emiratele Arabe, cât și specialiști din cadrul UPU și PostEurop.
 
Delegaţia Republicii Moldova a fost reprezentată de către Serghei Nastas, Director general al Î.S. „Poşta Moldovei” şi Dna Ludmila Buzu, Director  general adjunct al Î.S. „Poşta Moldovei”. În cadrul seminarului, au fost puse în discuție mai multe subiecte cu privire la schimbările enorme ce au loc în domeniul telecomunicațiilor și cum acestea influențează asupra creării și dezvoltării unor noi tipuri de servicii.  
 
Lucrările Simpozionului s-au desfăşurat în cadrul a două secţii: Comerțul electronic din perspectiva operatorilor sectorului poștal și Viitorul comerțului electronic din perspectiva diferitor regiuni. Participanţii s-au implicat activ la discuţii, generând un schimb de experienţă şi stabilirea de noi relaţii de colaborare în domeniile de interes comun.
 
În cadrul evenimentului, participanţii au discutat diverse aspecte ale afacerii E-comerț și au trasat noi obiective de perspectivă ce vizează dezvoltarea sectorului dat. Osman Tural, director general PTT Corporation a subliniat care sunt oportunitățile, dar și amenințările acestei afaceri și a îndemnat pe reprezentanții seminarului să-și exprime punctele lor de vedere pe această cale.
 
***Era tehnologiilor informaționale creează noi provocări, menite să demonstreze capabilitatea sectorului poștal de a reacționa prompt la schimbările survenite, astfel comerțul electronic poate fi considerat o consecință naturală a acestor schimbări.