Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

Ședinţă de producere a conducerii Î.S. „Poşta Moldovei” în cadrul Centrului de Poștă Drochia

3 Iulie 2014
La 26 iunie 2014, s-a desfășurat ședința de producere cu salariații Centrului de Poștă Drochia, unde a luat parte conducerea Î.S. „Poşta Moldovei”, în persoana directorului general, Serghei Nastas.
 
În cadrul ședinței, au fost abordate diferite subiecte ca: rezultatele activităţii filialei pentru semestru I al anului 2014, problemele cu care se confruntă în realizarea sarcinilor propuse, sporirea nivelului de satisfacere al clienților prin oferirea serviciilor calitative, cît și implementarea proiectelor noi care urmează să fie lansate de către Poșta Moldovei în scurt timp. 
 
Anatol Bugai, directorul CP Drochia s-a expus asupra organizării procesului de activitate în lucrul de zi-de-zi al centrului de poștă: distribuirea pensiilor, abonarea şi vînzarea ediţiilor periodice, promovarea serviciilor noi, transportarea poştei etc.
 
În continuare, s-au purtat discuții asupra implementării unor noi servicii cît și atragerea noilor clienţi. Directorul general a adus la cunoștință slariaților CP Drochia despre semnarea Acordului Poștei Moldovei cu Poșta din Italia privind transferurile de valută la un comision foarte mic. "Asemenea acorduri vor fi semntate în curînd și cu alte țări", a declarat directorul general.
 
"Conform planului de dezvoltare a Î.S. “Poşta Moldovei” pe anii 2013-2016, aprobat de către Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Î.S. “Poşta Moldovei” este orientată spre diversificarea şi modernizarea serviciilor poştale, și anume promovarea serviciilor financiar-bancare, crearea ghișeului unic, cît și renovarea parcului auto întru sporirea gradului de satisfacţie pentru serviciile prestate", a concluzionat Serghei Nastas.
 
Ședința a fost încheiată cu o frumoasă expoziție unde au fost prezentate exponatele legate de rolul poştei în societate, coloritul naţional, tradiţii regionale, etc.