Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

Vizita de lucru a conducerii Î.S. „Poşta Moldovei” în Orhei

7 Iulie 2014
La 1 iulie 2014, conducerea Î.S. „Poşta Moldovei”, în persoana directorului general, Serghei Nastas și directorul general adjunct, Sergiu Batiușca au efectuat o vizită de lucru în raionul Orhei.
 
În cadrul întîlnirii cu salariații Centrului de Poștă Orhei au fost discutate probleme ce țin de activitatea filialei, prestarea serviciilor calitative cît și implementarea noilor proiecte. Cei prezenți au fost informați despre Planul de dezvoltare al Î.S. “Poşta Moldovei” pe anii 2013-2016, aprobat de către Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, orientat spre diversificarea şi modernizarea serviciilor poştale.
 
A fost pusă în discuţie colaborarea Î.S. „Poşta Moldovei” cu Poșta Italiei unde se impune implementarea serviciului de transferuri de valută prin intermediul oficiilor poştale. În scopul asigurării unei îmbunătăţiri continue a activităţii filialei, cît și sporirea gradului de satisfacţie pentru serviciile prestate, Serghei  Nastas a venit cu o veste bună pentru angajații Centrului de Poștă Orhei și anume renovarea parcului auto cu 2 autoturisme care vor fi utilizate pentru transportarea poștei.
 
Agenda vizitei conducerii Î.S. „Poşta Moldovei” a mai inclus vizita a două oficii poștale. Aici s-au discutat problemele ce vizează calitatea serviciilor prestate populaţiei, extinderea serviciilor oferite în oficiile poştale, condiţiile de activitate ale angajaţilor oficiilor poştale săteşti.