Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

Consolidarea relațiilor de parteneriat cu Poșta Israelului

2 Februarie 2015
Î.S. „Poşta Moldovei” continuă să diversifice spectrul său de servicii, oferind astfel  noi oportunităţi clientelei sale.
 
În era dezvoltării tehnologiilor informaţionale, pe lîngă serviciile tradiţionale prestate de operatorul poştal naţional - Î.S. „Poşta Moldovei”, tot mai mult se pune accentul pe dezvoltarea serviciilor financiare şi de plăţi poştale.
 
În acest sens, în perioada 21-22 ianuarie 2015, domnul Serghei NASTAS, Director general al Î.S. „Poşta Moldovei” a întreprins o vizită de lucru în Israel, unde s-a întilnit cu oficialii administraţiei poştale locale şi cu reprezentanţii Băncii Poştale din Israel.
 
Pe lîngă discuţiile despre evoluţia colaborării în domeniul poştal dintre operatorii desemnaţi ai Republicii Moldova şi Israel, unul dintre subiectele principale a devenit crearea unei platforme comune pentru efectuarea transferurilor internaţionale de bani, prin intermediul reţelelor poştale ale ambelor ţări.
 
Sesiunea de lucru cu reprezentanţii Băncii Poştale din Israel a avut ca subiect de discuţie dezvoltarea serviciilor financiare, în special ale celor de transferuri internaţionale de bani şi stabilirea cerinţelor tehnice şi regulatorii în vederea semnării unui acord de colaborare în domeniul schimbului de mandate poștale electronice urgente dintre Republica Moldova şi Israel.
 
Semnarea unui astfel de acord va reprezenta consolidarea relaţiilor de colaborare dintre administraţiile poştale ale Republicii Moldova şi Israel, precum şi sporirea accesibilităţii serviciilor financiare pentru clienţii operatorilor poştali din ambele ţări. 
 
Tot în cadrul vizitei sale de lucru, domnul Serghei Nastas a avut o întrevedere cu Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Statul Israel, domnul Anatol Vangheli. În cadrul înrevederii, domnul Ambasador a asigurat că va acorda tot sprijinul său în promovarea serviciului de schimb de mandate poştale dintre Republica Moldova şi Israel, care urmează a fi implementat în urma semnării acordului menţionat anterior.