Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

ÎS ”Poșta Moldovei” anunță despre ajustarea tarifelor pentru trimiterile poștale internaționale

19 Martie 2015
În conformitate cu ordinul Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor al Republicii Moldova, nr. 17, din 06.03.2015, cu privire la tarifele pentru serviciile poștale internaționale prestate de Î.S. ”Poșta Moldovei” și ordinele Î.S. ”Poșta Moldovei” nr. 47 și nr. 48, din 17.03.2015, operatorul poștal național anunță despre ajustarea tarifelor pentru expedierea trimiterilor EMS, poștei de scrisori și a coletelor internaționale. Noile tarife vor intra în vigoare din 23 martie 2015.
 
Potrivit administrației Î.S. ”Poșta Moldovei”, necesitatea revizuirii tarifelor pentru trimiterile poștale internaționale este motivată de majorarea taxelor de remunerare a administraţiilor poştale de destinaţie pentru trimiterile distribuite. Aceste taxe sunt stabilite de către Uniunea Poştală Universală (UPU) şi publicate în Convenţia Poştală Universală. Taxele finale se stabilesc în funcție de sistemul de remuneraţie dintre țările membre, stipulat în art. 31, pct. 4 al Convenției UPU.
 
Ajustarea tarifelor este impusă, de asemenea, de creșterea cheltuielilor pentru transportare, calculate în baza tarifelor stabilite de către Asociația Internațională pentru Transport Aerian(IATA) şi Uniunea Poștală Universală (UPU) şi  modificarea ratei de schimb a valutei naționale.
 
Ultima dată, tarifele pentru poșta de scrisori internaționale au fost modificate în 2009, pentru trimiterile EMS - în 2005, iar pentru coletele poştale internaţionale - în 2013. 
 
 
Anexe la ordinele în baza cărora s-au făcut modificările în planul tarifar al Î.S. „Poşta Moldovei”
 
  1. Anexa la ord. nr. 46. Tarifele pentru serviciile poştei de scrisori internaţionale, an.  2015.
  2. Anexa la ord. nr. 47. Tarife pentru expedierea coletelor poştale internaţionale, an. 2015. 
  3. Anexa la ord. nr. 48. Tarife pentru expedierea trimiterilor EMS internaţionale, an. 2015. 
  4. Anexa la ord. nr. 49. Tarife pentru prestarea serviciilor suplimentare privind trimiterile poştale internaţionale, an. 2015.