Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

A fost lansat serviciul de transferuri bănești electronice între Republica Moldova şi România

30 Martie 2015
Astăzi, 30 martie 2015, a fost lansat oficial serviciul de transferuri băneşti electronice între Republica Moldova şi România. Acest serviciu este urmare a semnării Acordului de schimb de mandate băneşti electronice între cele două administrații poștale. Noul serviciu presupune recepționarea și achitarea  mandatelor  electronice în subunitățile  poștale informatizate  ale  CN  ”Poșta  Română” SA și în toate oficiile poștale din  Republica  Moldova.  Cetățenii ambelor state vor putea transfera rapid și accesibil orice sumă pînă la 1000 euro la un comision de 5 euro.
 
Prezenți la eveniment, Ministrul TIC, Pavel Filip, Directorul general  al ÎS ”Poșta Moldovei”, Serghei Năstas și Directorul general  al CN „Poșta Română” SA,  Alexandru Petrescu și-au exprimat convingerea că relațiile de colaborare dintre cele două administrații poștale vor fi eficiente, orientate spre necesitățile clienților.
 
Directorul general al Î.S. ”Poșta Moldovei”, domnul Serghei Nastas, a menționat că prestarea acestui serviciu este un pas important pentru Poșta Moldovei, care oferă accesul locuitorilor pe întreg teritoriul ţării la servicii accesibile şi calitative de transferuri băneşti. Acest proiect realizat va duce la creşterea imaginii instituţiei, majorarea nivelului de satisfacţie al clienţilor şi nemijlocit la continuitatea dezvoltării întreprinderii.
 
Ministrul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Pavel Filip, a felicitat Poșta Moldovei și Poșta Română pentru acest proiect important pentru cele două instituții, dar și pentru cetățeni, deoarece la realizarea lui s-a ținut cont în primul rind de necesitățile populației din ambele țări.
 
La rîndul său, domnul Alexandru Petrescu, a subliniat faptul că Poșta Moldovei și Poșta Română parafează, astăzi, mai mult decât un contract comercial: parafează întărirea unor legături obligatorii și, în cele din urmă, inerente între două țări, care trebuie să se apropie tot mai mult. Momentul de astăzi este momentul zero de la care Poșta Română și Poșta Moldovei vor construi un parteneriat solid și profitabil.
 
Domnul Petrescu  nu a ezitat să mulțumească conducerii Poștei Moldovei și, în mod special, domnului director Sergei Nastas, pentru toată deschiderea, asigurînd că Poșta Română va fi un partener de încredere, profitabil și pe termen lung.
 
Serviciul de transferuri bănești internaționale a fost lansat în octombrie 2014 între ÎS ”Poșta Moldovei” și ”Poșta Italiană”.  În prezent, acest serviciu este funcțional, de la lansare fiind recepționate din Italia cca 2300 de mandate poștale. Potrivit planului de dezvoltare a instituției, astfel de transferuri urmează a fi lansate cu Spania și cu alte state.