Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

Î.S. ”Poșta Moldovei” a semnat Memorandumul de instituire a Grupului Strategic al operatorilor poștali din Sud-Estul Europei

22 Septembrie 2015
Astăzi, pe data de 22 septembrie 2015, la Cheile Bradiștei, Brașov, România, se desfășoară ședința de constituire a Grupului Strategic al operatorilor poștali din Sud-Estul Europei. Operatorul poștal desemnat al Republicii Moldova participă la ședința desfășurată, reprezentat de Alexei Capațîna, director Direcția Strategii și Relații Internaționale.
 
Tematica ședinței este semnarea Memorandumului de constituire a Grupului Strategic menționat. Grupul Strategic al operatorilor poștali din Sud-Estul Europei va avea drept obiective principale oferirea asistenței și susținerii reciproce în vederea promovării intereselor din regiune în cadrul organismelor internaționale, efectuarea schimbului de experiență între operatorii poștali membri ai grupului, oferirea suportului tehnic și colaborarea în sensul atragerii investițiilor pentru dezvoltarea sectorului poștal din regiune, dezvoltarea și promovarea serviciilor noi întru ameliorarea calității serviciilor și satisfacerea clientelei, etc.
 
Agenda ședinței cuprinde discuțiile despre structura și activitățile viitorului grup strategic, aprobarea Memorandumului de constituire a Grupului și alegerea prin vot a managementului de vârf al Grupului Strategic (numirea Președintelui, Vice-președintelui, secretarului), stabilirea planului de acțiuni pentru următoarea perioadă și a persoanelor responsabile. Tot pe parcursul ședinței se va alege aparatul de administrare al Grupului Strategic (Președinte, Vice-președinte, consiliul de administrare, secretarul grupului, grupurile de lucru și președinții acestora).
 
La ședința Grupului Strategic al operatorilor poștali din Sud-Estul Europei participă următoarele țări: România, Croația, Turcia, Albania, Republica Moldova, Bulgaria, Cipru, Grecia, Macedonia, Muntenegru, Serbia, Bosnia și Herțegovina.