Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

Inovația, incluziunea și integrarea sunt principalii factori de succes pentru viitorul poștei

9 Octombrie 2015
Cu ocazia Zilei Mondiale a Poştei, putem reveni cu satisfacţie către un trecut plin de transformări ale unui serviciu care a reușit mereu să-şi găsească locul său pe piaţa mondială. Efectiv, poşta se poate mîndri cu faptul că este mijlocul cel mai vechi de
comunicare, ce joacă mereu rolul cel mai important în transmiterea informaţiilor şi a bunurilor.
 
De la liberalizare la privatizare, trecînd prin apariţia concurenţei, poşta a înfruntat diferite provocări pentru a supravieţui, însă niciunul dintre acestea nu a fost atît de reușit, precum dezvoltarea tehnologiilor moderne de informaţie. Astăzi, activitatea poştală tradiţională – poşta de scrisori – se confruntă cu concurenţa mijloacelor de comunicare mai rapide şi mai eficiente, datorită progresului tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiei.
 
Totuşi,  poştele performante au profitat de aceste provocări pentru a inova şi a crea noi segmente de piaţă, după ce au înţeles că poşta are nevoie de un mijloc mai rapid  şi mai eficient de comunicare pentru constituirea unui nou segment cu valoare comercială.
 
Transformarea nu a fost deloc uşoară. La moment, un număr mare de Poşte încă nu au profitat de noile tehnologii pentru ameliorarea performanţelor lor comerciale. Totuşi, mesajul este clar: continuitatea poştei depinde de aptitudinea sa de a evolua şi de a se inova rapid. Aşteptările, nevoile şi preferințele clienţilor se schimbă, deci şi poşta trebuie să se schimbe pentru a răspunde acestor exigenţe noi.
 
Recepţionînd mesajul, Uniunea Poştală Universală a identificat în proiectul său al Strategiei poştale 2017-2020, reforma sectorului poştal ca element determinant pentru viitor. În foaia sa de parcurs - “Viziunea 2020”,  UPU pune accentul pe inovaţie, integrare şi incluziune, în calitate de factori principali de dezvoltare a activităţilor poştale. 
 
Cert este, că viitorul poştei depinde de capacitatea sa de a se reînnoi şi de a crea servicii şi produse noi. Una dintre cheile inovaţiilor este aptitudinea poştei de a cuprinde noile tehnologii şi de a-şi transfera capitalul său de încredere în spaţiul digital. Pentru a se ajunge aici, poşta va trebui să dezvolte competenţele sale digitale, creînd cadrul reglementar adaptat acestui nou mediu.
 
Pentru a reuşi integrarea, poşta va trebui să construiască o reţea omogenă conectată virtual şi fizic, cu o prezenţă locală şi internaţională. O integrare completă necesită participarea tuturor marilor actori ai reţelei logistice a poştei, şi anume a vamei şi a companiilor de transport, precum şi facilitarea comeţului electronic transfrontalier.
 
Împreună cu obiectivele stabilite de Naţiunile Unite în domeniul dezvoltării durabile, adoptate de liderii mondiali, poşta este chemată astăzi să sporească rolul acesteia în calitatea sa de infrastructură de dezvoltare. Luînd în calcul rolul său universal, poşta este cea mai potrivită pentru stimularea incluziunii economice, sociale, financiare şi digitale a tuturor locuitorilor planetei. Datorită reţelei sale extinse, aceasta ar trebui să ia în vizor toate întreprinderile micro, mici şi medii, precum şi populaţia ce nu are acces la serviciile bancare, care reprezintă o nouă provocare comercială şi să creeze produsele necesare pentru promovarea pieţei date. Reuşita în acest domeniu este unul din mijloacele cele mai potrivite pentru garantarea realizării obiectivelor de dezvoltare durabilă, de care pot profita toţi.
 
Viitorul poştei se pregăteşte acum. Fiecare dintre noi trebuie să activeze pentru a crea servicii şi produse care vor răspunde necesităţilor clienţilor de azi şi mîine. Să ne concentrăm, deci, asupra inovaţiei, integrării şi incluziunii activităţilor noastre pentru a crea o poştă solidă pentru viitor! Doar astfel, poşta va reuşi şi îşi va putea păstra locul său pe piaţa mondială, cu o prezenţă mereu vizibilă şi importantă.
 
Vă felicit cu Ziua Mondială a Poştei !
Bishar Abdirahman Hussein
Director general
Biroul Internațional UPU