Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

A fost lansată seria de mărci poștale ”Dansuri populare” Emisiune comună Republica Moldova – Republica Azerbaidjan

16 Octombrie 2015
Astăzi, 16 octombrie 2015, la Ambasada Republicii Azerbaidjan din Moldova a avut loc lansarea emisiunii comune de mărci poștale Republica Moldova - Republica Azerbaidjan. 
La eveniment au participat domnul Namig ALIYEV, ambasadorul Republicii Azerbaidjan în Republica Moldova, dna Monica Babuc, Ministrul Culturii a RM, dl Sergiu Batiușca, director general adjunct al Î.S. ”Poșta Moldovei”, dl Intigam Baghirli, președinte compania ”Azermarka” și alți invitați de onoare. Tematica emisiunii comune de mărci este dedicată dansurilor populare moldovenești și azere.
 
Seria de mărci poştale „Dansuri populare” Emisiune comună  Republica Moldova – Republica Azerbaidjan  va fi pusă în circulaţie în oficiul poştal MD-2012 Chişinău, aceasta reprezentând un proiect filatelic comun între  Î.S. “Poşta Moldovei” şi “Azermarka”.
 
Domnul Namig Aliyev a salutat toți oaspeții prezenți la eveniment și a menționat că este extrem de bucuros și onorat că Ambasada Republicii Azerbaidjan în Republica Moldova este gazda acestei manifestații filatelice de importanță atît națională cît și internațională.
 
La rîndul său, Doamna Monica Babuc a salutat inițiativa de a elabora o emisiune comună de mărci dintre Azerbaidjan și Moldova, menționând faptul că pe parcursul multor generații s-a adeverit faptul că cultura unei națiuni, și anume dansul popular, au stabilit legătura dintre popoarele diferitor state, menținând pacea și armonia dintre acestea. ”Până în prezent dansul popular moldovenesc este foarte apreciat și se bucură de o popularitate enormă în rîndurile cetățenilor din Azerbaidjan”, a adăugat Ministrul Culturii.
 
Sergiu Batiușca a menționat faptul că arta dansului popular constituie cea mai preţioasă bogăţie spirituală a omenirii. Fiecare popor îşi are caracterul propriu, stilul şi maniera specifică de interpretare. ”Emisiunea dată de mărci poștale are o valoare deosebită, deoarece sporește consolidarea relațiilor de parteneriat și prietenie dintre administrațiile poștale ale ambelor țări, dar și dintre popoarele Republicii Moldova și Azerbaidjan”, a subliniat în discursul său dl Batiușca.
 
Seria este compusă din două mărci poştale şi este dedicată dansurilor populare caracteristice celor două ţări. Marca poştală cu valoarea nominală de 1,75 L ilustrează dansul popular moldovenesc „Moldoveneasca”, iar marca poştală cu valoarea nominală de 11 L reprezintă dansul popular azer „Yallî”. Emisiunea a fost realizată după machetele create de pictorii Oleg Cojocari şi Hasai Merzoev. Forma de machetare - în coală de zece mărci – cinci mărci  poştale cu dansul „Moldoveneasca” şi cinci mărci poştale cu dansul „Yallî”.
 
Emisiunea este completată cu un plic şi o ştampilă „prima zi a emisiunii”.