Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

A III-a ediție a “Catalogului mărcilor poştale ale Republicii Moldova 2007-2014” este pus în vînzare

3 Decembrie 2015
Începînd cu data de 04 decembrie 2015 este propusă spre comercializare a III-a ediţie a "Catalogului mărcilor poştale ale Republicii Moldova 2007-2014", care a fost elaborat în baza documentelor oficiale ale Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor şi ale Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei”.
 
Catalogul conţine emisiunile poștale ale Republicii Moldova tipărite între anii 2007-2014 și date cu referire la acestea: informații de ordin tehnic, denumire, descriere, tiraj - toate expuse în ordine cronologică, conform datei punerii în circulaţie a emisiunilor poştale.
 
Conținutul catalogului este divizat pe compartimente:
 
  • Mărci poştale;
  • Plicuri cu marcă fixă (PMF);
  • Cărţi poştale cu marcă fixă (CPMF);
  • Plicuri prima zi (PPZ); 
  • Ştampile poştale speciale; 
  • Cărţi poştale ilustrate maxime (CPIM);
  • Ştamplile tarifare;
  • Lista mărcilor în limbile engleză, germană şi rusă;
  • Tarifele poştale.
 
Compartimentul „Lista de preţuri de comercializare a emisiunilor de mărci poştale emise în anii 1991-2006” conține date care sunt în vigoare în prezent.
 
La elaborarea Catalogului au contribuit colaboratorii Î.S.„Poşta Moldovei”, precum şi alţi specialişti în domeniu.
 
Catalogul este destinat spre uz filateliştilor, lucrătorilor poştali şi publicului larg, interesat de emisiunile poştale din Republica Moldova.
 
Tirajul ediţiei este de 1000 exemplare.
 
Preţul de comercializare este de 287 lei.