Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

Locuri vacante

 
Î.S. „POȘTA MOLDOVEI” PROPUNE URMĂTOARELE LOCURI VACANTE:
 

 
 
ŞEF OFICIU POŞTAL (SEDIU: MILEŞTII MICI, IALOVENI)
 
 
Sarcinile de bază ale funcției:
 
 1. Organizarea și coordonarea activității oficiului poștal.

 2. Exercitarea managementului oficiului și al personalului din subordine.

 3. Asigurarea prestării calitative și în termen a serviciilor:

 • tarifarea trimiterilor poștale conform tarifelor în vigoare și includerea deplină a încasărilor pentru serviciile prestate în venituri, totalizarea veniturilor în programele informaționale;

 • prelucrarea documentației poștale, a operațiunilor ce vizează edițiile periodice, cu înregistrarea datelor în programul informațional, transferul de abonament, informarea utilizatorilor despre condițiile abonării la edițiile periodice;

 • introducerea în program a informației despre trimiterile poștale interne/internaționale, de ieșire și intrare;

 • predarea/primirea mijloacelor bănești în conformitate cu normele de perfectare a operațiunilor de casă și regulamentul QS-Finance;

 • prestarea serviciului de recepționare și achitare a mandatelor bănești interne și internaționale;
 • perfectarea și prezentarea dărilor de seamă;
 • achitarea drepturilor și prestațiilor sociale în conformitate cu prevederile ”Instrucțiunii privind plata drepturilor sociale de către Î.S. „Poșta Moldovei””, în baza listelor electronice și a contractelor încheiate de întreprindere cu Casa Națională de Asigurări Sociale, etc.
 
Cerinţe faţă de candidați:
 
 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii de stat;
 • studii superioare sau medii tehnice;
 
Constituie avantaj:
 
 • experiența profesională în domeniul comunicațiilor poștale sau prestare servicii plăţi;
 • deținerea cunoștințelor aferente terminologiei poștale și a noțiunilor generale în domeniul comunicațiilor poștale;
 • deținerea cunoștințelor privind tehnicile de operare la calculator, necesare activităților în domeniul de comunicațiilor poștale.
 
Nu vor fi examinate CV-urile candidaților care:
 
 • au împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
 • au fost destituiți dintr-o funcţie deținută anterior (în decursul a trei ani precedenți);
 • au avut contract de muncă încetat în urma unor sancțiuni disciplinare.
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul la adresa: silvia.ceban@posta.md

 
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
 
 

 
 
ŞEF ADJUNCT, SECŢIA REŢEA ŞI MENTENANŢĂ, DIRECŢIA LOGISTICĂ
 
 
 
Cerinţe faţă de candidați:
 
 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii de stat;
 • studii superioare tehnice în domeniul construcţiei cu o vechime de muncă de cel puţin cinci ani în domeniul respectiv;
 • abilități de utilizare a calculatorului (Microsoft Word, Excel, Internet);
 • cunoașterea legislației în vigoare privind calitatea în construcții;
 • cunoașterea programei WinCmeta.
 
Nu vor fi examinate CV-urile candidaților care:
 
 • au împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
 • au fost destituiți dintr-o funcţie deținută anterior (în decursul a trei ani precedenți);
 • au avut contract de muncă încetat în urma unor sancțiuni disciplinare.
 
Sarcinile de bază ale funcției:
 
 • contribuirea la organizarea activităţilor de mentenanţă a imobilelor şi utilajului tehnic al filialelor;
 • asigurarea viabilităţii logistice a întreprinderii;
 • coordonarea întregii activităţi de investiţii şi reparaţii capitale din cadrul întreprinderii;
 • elaborarea devizelor, caietelor de sarcini, proceselor verbale de recepție a lucrărilor de reparatii.
 
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul la adresa: silvia.ceban@posta.md

 
La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.

 
 

 
 
OPERATOR, POȘTAȘ
 
 
 
Sediu: Oficiul poștal (în raza orașului Chișinău)
 
Cerinţe faţă de candidați:
 
 • studii medii, medii speciale;
 • cunoașterea limbilor română și rusă;
 • abilități de comunicare cu clientela;
 • abilități de integrare rapidă într-un domeniu nou și echipă nouă;
 • cunoștințe de utilizare a calculatorului.
 
Oferta întreprinderii:
 
Salariu:
 
 • operator: de la 5000 lei;
 • poștaș: de la 3000 lei.
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: anticamera@posta.md, cu indicarea funcției pentru care optează. La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.
 
 

 
 
CARTATOR
 
 
 
Cerințe față de candidat:
 
 • studii medii (sunt încurajați să aplice și studenții);
 • capacitate de organizare și planificare a activităților curente;
 • experiența pe o poziție similară constituie un avantaj;
 • responsabiitate.
 
Responsabilități
 
 • recepționarea, prelucrarea și expedierea corespondenței calitativ și la timp;
 • cântărirea și expedierea corespondenței simple;
 • recepționarea sacilor cu corespondeță de pe fiecare rută nominală de la Secția Poșta Tranzit;
 • introducerea în sistemul de urmărire și localizare IPS, sacii internaționali și corespondența recomandată.
 
Oferim:
 
 • oportunitate de angajare pe termen lung;
 • posibilitate de dezvoltare profesională;
 • mediu de lucru plăcut într-un colectiv profesionist;
 • posibilitatea de a lucra cu program deplin sau în schimburi.
 
Salariu: 4000-5500 lei;
 
Persoanele interesate sunt invitate să transmită CV-ul pe adresa: anticamera@posta.md, cu indicarea funcției pentru care optează. La interviu vor fi invitați doar candidații selectați.