Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

Î.S.”Poşta Moldovei” a deschis o nouă Agenţie poştală

4 Februarie 2016
Astăzi, 4 februarie 2015, a fost inaugurată Agenţia Poştală nr. MD-2042, filială a Oficiului Poştal MD-2001. Aceasta este situată pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 130.
 
Noua agenţie va asigura accesibilitatea şi continuitatea serviciilor poştale, cât şi activităţi poştale de recepţionare, prelucrare şi înmânare a trimiterilor poştale interne şi internaţionale; plata pensiilor, subvenţiilor şi indemnizaţiilor; transferuri de bani; comerţul cu amănuntul; recepţionarea plăţilor de la populaţie pentru diverse servicii etc.
 
La ceremonia de inaugurare a noii agenţii poştale au participat viceministrul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC), dl Vitalie Ciolac, directorul general al Î.S. „Poşta Moldovei”, dl Serghei Nastas, şefi ai subdiviziunilor structurale ale întreprinderii şi angajaţi ai Agenţiei Poştale nr. 2042.
 
Dl Vitalie Ciolac, viceministrul MTIC, a vorbit despre susţinerea Guvernului, care pledează pentru dezvoltarea sustenabilă şi dinamică a Î.S. „Poşta Moldovei”. Totodată,  viceministrul MTIC a salutat intenţia de a deschide cât mai multe agenţii poştale, fapt ce va permite fluidizarea rândurilor de la ghişeele poştale.
 
Directorul general al Î.S. „Poşta Moldovei”, dl Serghei Nastas, a accentuat faptul că inaugurarea Agenţiei Poştale nr. MD-2042 va permite diminuarea rândurilor şi deservirea cât mai rapidă atât a persoanelor fizice, cât şi a persoanelor juridice. 
 
Î.S. „Poşta Moldovei” are un proiect foarte bine definitivat şi aprobat de MTIC, prin care va demonstra întregii ţări că operatorul poştal desemnat al Republicii Moldova se reorganizează şi vrea să recapete încrederea pentru clienţii săi. 
 
De asemenea, dl Serghei Nastas s-a referit şi la un alt proiect inovativ pe piaţă, cum ar fi instalarea terminalelor automate în incinta oficiilor poştale aglomerate pentru achitarea plăţilor, ceea ce va spori la transformarea acesteia într-o întreprindere prosperă şi competitivă. Pe lingă serviciile poştale de bază, „Poşta Moldovei” mai prestează servicii de transferuri internaţionale băneşti. Banii pot fi transmişi celor dragi de acasă din Italia, Spania, Portugalia şi România.
 
Î.S. ”Poşta Moldovei va continua să investească în modernizarea serviciilor poştale, contribuind astfel la schimbarea imaginii instituţiei din subordine, fapt ce va spori nivelul de satisfacţie al clienţilor, a mai adăugat directorul general.
 
Pe parcursul anului 2015, ÎS ”Poșta Moldovei” a angajat 157 de operatori poștali, iar la moment, întreprinderea a anunțat alte 40 de posturi vacante în mun. Chișinău.