Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni pînă vineri 08:00 - 17:00

Ne schimbăm pentru a rămâne pârghia dezvoltării inclusive și una din componentele esențiale ale economiei mondiale

9 Octombrie 2017

Ziua mondială a poștei este celebrată în fiecare an la 9 octombrie. Acest eveniment, instituit cu ocazia Congresului poștal universal din Tokio 1969, marchează data aniversară a fondării Uniunii Poștale Universale în 1874.
 
Astăzi, obiectivul Zilei mondiale a poștei constă în sensibilizarea cetățenilor și a întreprinderilor  asupra rolului pe care îl exercită poșta în viața lor cotidiană, dar și contribuția acesteia la dezvoltarea social-economică mondială. Țările membre ale UPU sunt invitate să organizeze activitățile lor proprii locale pentru a celebra această zi: începând cu lansarea sau promovarea noilor produse și servicii poștale și terminând cu organizarea zilelor „Porților deschise” în oficiile poștale, centrele de sortare și muzeele poștale.
 
Este important să ne aducem aminte în continuare de rolul pe care îl are poșta în societatea noastră, deoarece noile tendințe grandioase bulversează obiceiurile consumatorilor din întreaga lume.  Eu am remarcat patru evoluții majore. În primul rând, generalizarea internetului cu fiecare an este tot mai importantă, transformând modul în care cetățenii interacționează, comunică și fac afaceri; în al doilea rând, clienții din toate sectoarele devin din ce în ce mai exigenți. În era tehnologiilor informaționale și mobile, dorim să obținem tot imediat, să avem posibilitatea de a alege și a controla; în al treilea rând comerțul electronic și logistica minimală  își iau avântul la rate de două cifre în majoritatea regiunilor; în al patrulea rând, după ani întregi de creștere lentă, economia mondială și comerțul internațional sunt din nou lansate.
 
În acest context, administrațiile poștale nu pot decât să limiteze riscurile și să sesizeze oportunitățile în cazul în care ele se angajează în procesul de reformare. Poșta trebuie să se reinventeze, să adopte digitalizarea, să redefinească valoarea adăugată și să dezvolte servicii și produse noi. Acestea au nevoie de sprijin politic și investițional, precum și de un cadrul regulator pentru activitățile lor.
 
Ele au de câștigat mult din eforturile lor în materie de reformă: clienți satisfăcuți, piețe poștale mai puternice și, cel mai important, societăți mult mai solidaritate. În contextul în care țările își intensifică eforturile pentru a atinge obiectivele dezvoltării durabile ale Națiunilor Unite, nu trebuie să uităm că sectorul poștal constituie pârghia dezvoltării inclusive și o componentă esențială a economiei mondiale. De asemenea, în regiunile mai îndepărtate și mai populate de pe planeta noastră, poșta constituie platforma esențială pentru prestarea serviciilor publice.
 
În calitatea sa de organizație interguvernamentală din cadrul sistemului Națiunilor Unite, UPU este implicată, în primul rând, prin rolul poștei ca parte integrantă a infrastructurii publice. Noi depunem eforturi pentru ca cele 192 rețele naționale ale țărilor membre să devină un tot întreg, organizăm forumuri ce permit membrilor noștri să facă schimb de idei și să găsească soluții multilaterale la problemele mondiale, oferim soluții tehnice abordabile și asistență guvernelor, regulatorilor și operatorilor desemnați ce doresc să modernizeze infrastructurile poștale naționale. Noi suntem un centru universal unic de cunoștințe în domeniu poștal, ce amplifică datele poștale colective în profitul tuturor.
 
Fidelă misiunii sale, UPU a găsit două motive importante pentru a celebra Ziua Mondială a poștei. În primul rând, vom recompensa țările cele mai performante în conformitate cu indicele integrat de dezvoltare poștală al UPU, implementat recent. Oferind o privire de ansamblu asupra dezvoltării poștale în 170 de țări, acest indiciu constituie un instrument forte pe care guvernele, regulatorii și operatorii desemnați îl pot exploata pentru a promova excelența poștei. Cele mai performante țări (Elveția, Franța și Japonia) și campionii regionali (Brazilia, Mauritius, Polonia, Singapore și Emiratele Arabe Unite) merită să fie felicitate pentru performanțe remarcabile.
 
Onorăm, de asemenea, tinerii care cultivă tradiția artei epistolare, în era noilor tehnologii. Laureata concursului internațional al compunerilor de gen epistolar  2017 este Eva Giordano Palacios, din Togo în vârstă de 14 ani, a scris o scrisoare penetrantă în adresa domnului António Guterres, Secretar General al Națiunilor Unite, solicitând dublarea eforturilor pentru a ajuta țările sărace să lupte cu vechile practici ce persistă din cauza dezvoltării social-economice nefaste.
 
După cum ne demonstrează toate aceste exemple, lumea poștală este în mișcare. Deci, haideți să adoptăm noile tehnologii și să îmbrățișăm transformarea!
 
Vă urez o excelentă Zi mondială a poștei!
Bishar A. Hussein
Director General al UPU