Informație de contact

Suport informațional:

1310

+373 22 270-044

Program de lucru: luni - vineri, 08:00 - 17:00

Poșta de scrisori internă

 
Scrisoarea este o trimitere poştală prin care se transmit anumite comunicări, plasate în plicuri dreptunghiulare. Scrisoarea poate fi simplă, recomandată şi cu valoare declarată. 
 
În scrisori simple şi recomandate interne se expediază mesaje scrise, hârtii de afaceri, chitanţe, facturi, conturi, fotografii, cărţi poştale, cărţi poştale ilustrate şi alte produse poligrafice similare.
 
În scrisori cu valoare declarată interne se expediază obiecte, documente, hârtii de valoare, fotografii, mărci poştale, manuscrise care prezintă pentru utilizatori o anumită valoare.
 
Greutatea maximă admisă a unei scrisori - 2 kg.
SCRISOARE SIMPLĂ, TARIFE (LEI)
TREPTE DE GREUTATE
NAȚIONALĂ
LOCALĂ
0g - 20g
1,75
1,20
21g - 50g
2,00
1,40
51g - 100g
2,50
1,70
101g - 250g
4,00
2,40
251g - 500g
6,50
4,00
501g - 1000g
11,00
7,00
1001g - 2000g
22,00
12,00
 

 
Imprimat – trimitere poştală a cărei conţinut este tipărit sau reprodus cu caracter de imprimare generală şi care circulă de la depunere până la distribuire în ambalaje deschise.
 
Imprimatele trebuie să poarte în caractere foarte vizibile pe partea adresei, în unghiul superior stâng, eventual sub numele şi adresa expeditorului.
 
Imprimatele trebuie să fie ambalate astfel, încât conţinutul lor să fie suficient protejat. Imprimatele cu tarif redus sunt trimiteri în adresa bibliotecilor şi ediţii periodice pentru copii.
 
Greutatea maximă admisă a unui imprimat - 5 kg.
 
IMPRIMAT SIMPLU, TARIFE (LEI)
TREPTE DE GREUTATE
NAȚIONAL
PREȚ REDUS
0g - 20g
1,20
1,75
21g - 50g
1,60
2,00
51g - 100g
1,80
2,50
101g - 250g
3,00
4,00
251g - 500g
5,00
6,50
501g - 1000g
9,00
11,00
1001g - 2000g
17,00
22,00
pe treaptă suplimentară de 1000 g
6,00
4,00
 
 
 
Pachetul mic  este o trimitere poştală care conţine diferite obiecte, mărfuri sau probe de mărfuri.
 
Pachetele mici se împart în simple, recomandate și cu valoare declarată. 
 
Valoarea obiectelor din pachetele mici recomandate nu trebuie să depăşească suma de despăgubire în caz de pierdere sau spoliere a trimiterilor recomandate. În pachete mici cu conținut de marfă se expediază bunuri acceptate în circuitul poștal.
 
Greutatea maximă admisă a unui pachet mic - 2 kg.
PACHET MIC SIMPLU, TARIFE (LEI)
TREPTE DE GREUTATE
NAȚIONAL
0g - 100g
2,00
101g - 250g
3,50
251g - 500g
6,00
501g - 1000g
10,00
1001g - 2000g
18,00
 
 
 
Sacul cu mențiunea ”M” poate include imprimate și alte obiecte, cum ar fi: discuri, benzi magnetice, casete, eşantioane comerciale de fabricanţi şi distribuitori, alte articole comerciale, dar nepasibile de drepturi vamale.
 
Adresa destinatarului se indică pe fiecare pachet de imprimate introdus în sac. Nemijlocit, sacul, trebuie să fie prevăzut cu o etichetă-adresă dreptunghiulară, furnizată de expeditor, pe care este indicat numele, prenumele şi adresa destinatarului.
 
Eticheta-adresă trebuie să fie din pânză suficient de rigidă, carton tare, material plastic, pergament sau hârtie lipită pe o plăcuţă şi prevăzută cu un orificiu, dimensiunile căreia trebuie să nu fie mai mici de 90 x 140 mm.
 
Sacii ”M” se împart în simpli şi recomandaţi. Greutatea maximă admisă a unui sac special cu mențiunea "M" - 30 kg.
 
SAC CU MENȚIUNEA ”M” SIMPLU, TARIFE (LEI)
NAȚIONAL

SAC ”M” ÎN ADRESA BIBLIOTECILOR

pentru 1 (un) sac
pentru greutate: fiecare 1 kg sau fracţie de 1 kg
pentru 1 (un) sac
pentru greutate: fiecare 1 kg sau fracţie de 1 kg
12,00
10,00
10,00
8,00
 
 
 
Cartea poștală este o trimitere poştală deschisă, din foaie de carton subţire sau hârtie destul de rezistentă, folosită pentru diferite comunicări. Se expediază deschis, adică fără bandă sau plic. 
 
Cărţile poştale sunt de formă dreptunghiulară. Jumătatea dreaptă a feţei trimiterii este rezervată adresei destinatarului.
 
Cărţile poştale se împart în simple şi recomandate. 
CARTE POȘTALĂ SIMPLĂ, TARIFE (LEI)
LOCO*
NAȚIONALĂ
1,00
1,30
*Tariful "LOCO" este aplicat în raza unei localităţi de tip orăşenesc, iar în localităţile rurale - în raza de deservire a unei unităţi poştale
 
 
 
Cecogramă. În această calitate pot fi expediate scrisorile cecografice depuse deschis şi clişeele care poartă semne ale cecografiei. Acelaşi lucru este valabil şi pentru înregistrările sonore şi pe hârtie specială destinate numai pentru folosinţa nevăzătorilor, cu condiţia ca ele să fie expediate de către o instituţie oficial recunoscută pentru nevăzători sau adresate unei astfel de instituţii.
 
Cecogramele trebuie să prevadă pe partea cu adresă o etichetă albă cu un simbol prin care se identifică trimiterea destinată nevăzătorilor. Cecogramele nu pot purta nici o adnotaţie şi nu pot conţine nici vreun element de corespondenţă.
 
Cecogramele se împart în simple şi recomandate. Greutatea maximă admisă a unei cecograme - 7 kg. Serviciul se prestează gratis.
 
 
 
 
SERVICII SUPLIMENTARE
Serviciu
Tarif, lei
Recomandare - serviciu care prevede expedierea trimiterii poştale fără evaluarea conţinutului și eliberarea concomitentă a unei chitanţe expeditorului. Înmânarea trimiterii destinatarului se face contra semnătură. Trimiterii recomandate i se acordă număr de înregistrare, iar pentru serviciu se încasează tarif suplimentar. În întreg fluxul operaţional, trimiterile recomandate circulă înregistrate.
 • 4,00
Predare atestată serviciu care prevede eliberarea unei chitanțe expeditorului la depunerea trimiterii și înmânarea pachetului contra semnătură către destinatar.
 • 3,00
Valoare declarată (V.D.) – serviciu poștal care prevede asigurarea trimiterii poştale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă egală cu valoarea declarată de expeditor. La prezentarea trimiterilor cu valoare declarată, suplimentar pentru fiecare trimitere, se încasează tarif de asigurare, în funcţie de valoarea declarată, calculat procentual (procent din suma valorii declarate). Serviciul poаte fi prestat în cadrul expedierii scrisorilor (simple și "Loco") și a pschetelor mici: 
 
 • tariful de recomandare
 • tariful de asigurare, % din suma declarată
 • 4,00
 • 3,00
Contra ramburs – serviciu de încasare a unor sume băneşti de la destinatar în momentul predarii trimiterii cu valoare declarată şi remise expeditorului prin mandat poştal:
 
 • tarif de inregistrare, tarif fix 
 • % din suma de ramburs
 • 6,00
 • 3,00
Predare în mână proprie - serviciu de distribuire nemijlocit destinatarului a trimiterilor recomandate, cu valoare  declarată sau cu predare atestată.
 • 3,00
Confirmare poştală de primire - dovadă a predării trimiterii recomandate, cu predare atestată sau cu valoare declarată, care se remite expeditorului cu semnătura destinatarului. Confirmarea de primire în circuitul poştal naţional poate fi simplă şi recomandată:
 
 • confirmare poştală de primire simplă 
 • confirmare poştală de primire recomandată 
 
 • 1,75
 • 5,75
Post restant
 • 0,00
 
DIMENSIUNI
CARTE POȘTALĂ
DIMENSIUNI MINIME
DIMENSIUNI MAXIME
dimensiuni standard stabilite în limita a 90 mm x 140 mm 
dimensiuni standard stabilite în limita a 105 mm x 148 mm 
notă: limita de toleranță - 2 mm
 
 
SCRISOARE, IMPRIMAT, PACHET MIC
DIMENSIUNI MINIME
PACHETE
RULOURI
90 mm x 140 mm;
 • valorile lungimii și a diametrului dublu în sumă nu trebuie să depășească 170 mm;
 • nu se admit trimiteri cu dimensiuni mai mari de 100 mm;
DIMENSIUNI MAXIME
 • valorile lungimii, înălțimii și lățimii în sumă nu trebuie să depașească 900 mm;
 • nu se admit trimiteri cu dimensiuni mai mari de 600 mm;
 • valorile lungimii și a diametrului dublu în sumă nu trebuie să depășească 1040 mm;
 • nu se admit trimiteri cu dimensiuni mai mari de 900 mm;
notă: limita de toleranță - 2 mm
 
 
INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ
Pentru a expedia simultan 10 sau mai multe trimiteri poștale înregistrate, descarcă вorderoul de prezentare în lot F 103. 
 
Vezi pagina cu toate formularele aici.
 
Evaluează costul serviciului solicitat cu ajutorul calculatorul de tarife.
 
Vezi variante și reguli de scriere a adresei pe trimiterele poștale aici.
 
Vezi condițiile de ambalare a trimiterilor poștale aici.