Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

SIGUE MONEY TRANSFER

ATENȚIE: serviciul este temporar sistat
 
 
ÎS ”Poșta Moldovei” efectuează operațiuni achitare a transferurilor bănești prin intermediul sistemei internaționale de transferuri bănești SIGUE MONEY TRANSFER.
 
SIGUE MONEY TRANSFER este un sistem de transferuri bănești rapide destinat persoanelor fizice. Efectuarea transferurilor nu necesită deschiderea unui cont bancar.
 
Serviciul este prestat în peste 80 de ţări ale lumii.
 
Mijloacele băneşti pot fi expediate în USD și EUR. 
 
Comisionul pentru efectuarea transferului variază în funcţie de ţara în care acesta urmează a fi eliberat şi este stabilit în mărime de 2% - 3% din suma transferului. Comisionul se achită de către expeditor în momentul efectuării transferului. Alte comisioane de la beneficiarul plăţii nu se reţin. 
 
Transferurile sînt disponibile pentru destinatar în 15 minute după expediere. 
 
Transferurile neridicate în decurs de 30 zile se returnează expeditorului.
 
Sistemul include serviciul gratuit de transmitere a unui SMS cu scop de informare a clienţilor despre starea transferului.
 
Î.S.”Poşta Moldovei” efectuează achitarea transferurilor SIGUE MONEY TRANSFER în valută naţională (MDL) la cursul de cumpărare stabilit de banca comercială agreată la data achitării transferului.
 
 
OPERAȚIUNI

 
Cum pot primi un transfer de bani prin SIGUE MONEY TRANSFER?
 
  1. Adresați-vă la oficiul poștal al Î.S.”Poșta Moldovei”.
 
  1. Prezentați operatorului actul de identitate valabil (buletin de identitate pentru cetățenii Republicii Moldova (în caz de pierdere a buletinului - confirmarea faptului de dispariţie a documentului sau a faptului că documentul este în curs de prelungire), paşaport internațional pentru cetățenii străini ai căror termen de aflare în RM nu depășește 90 de zile de la intrarea in țară, permis temporar, eliberat de organele competente). Actul de identitate se prezintă la oficiul poştal în momentul efectuării transferului, în original şi în fotocopie. Operatorul oficiului poştal autentifică corespunderea fotocopiei cu originalul, întoarce documentul original clientului, iar fotocopia autentificată se păstrează la oficiul poştal.

 
  1. Comunicaţi operatorului datele transferului bănesc pe care urmează să-l primiți:
  • numărul de control al transferului bănesc;
  • țara și localitatea de unde v-au fost expediați banii;
  • numele, prenumele și patronimicul expeditorului (în cazul dacă au fost indicate în formularul de transfer);
  • suma și valuta transferului.
  1. Semnați formularul privind achitarea transferului, ridicați numerarul de la ghișeul oficiului poștal și chitanța aferentă achitării.
Mai multe informații aflați pe site-ul sigue.com, sigue.ru.