Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs de oferte privind selectarea companiei pentru furnizarea aparatelor de casă și control

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind selectarea companiei pentru furnizarea aparatelor de casă și control.
 
 
Criterii de selecţie a companiei:
 
1.    Experienţa companiei candidate (prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe).
2.    Preţ competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preţ-calitate.
3.    Condițiile de achitare a mașinilor (posibilitatea achitării în termen de 12 luni).
4.    Service centru autorizat.
 
 
Dosarul de aplicare trebuie să conţină următoarea informaţie şi acte:
 
1.    Scurtă descriere a companiei aplicante.
2.    Autorizarea de la producător sau distribuitor official.
3.    Certificate de calitate.
4.    Copia certificatului de inregistrare.
5.    Copia raportului financiar.
6.    Oferta financiară (tarife indicate separat cu TVA și fără TVA).
7.    Oferta financiară pentru deservire(tarife indicate separat cu TVA și fără TVA).
 
Copiile necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale este: 21 martie 2016, ora 09:00.
 
Oferta comercială cu menţiunea “Ofertă pentru furnizarea aparatelor de casă și control” se va expedia sau se va depune personal la Secția cancelarie și secretariat a Î.S. ″Poșta Moldovei″ pe adresa:
 
mun. Chișinău,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 134, et. 2, bir. 208,
tel. 022-251-213.

 

CARACTERISTICI

PARAMETRI

Număr unități 50
Capacitate memorie 3000 articole
Departamente 8
Număr operatori 4
Capacitate memorie fiscală 3000 înscrieri
Ecran Operator 4 rânduri cu iluminare
Ecran Client 1 rând cu iluminare
Hârtie  lățime 28 mm x 2
Diametrul rolei 60 mm
Alimentare 220V bloc alimentre detașabil
Acumulator 6V 3.2 Ah
Interfața RS232 , PS/2
Conexiune lada de bani, compatibiă cu lăzile ce au tensiunile de alimentare 6,12 si 24 V