Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Сoncurs de oferte

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Denumirea întreprinderii/beneficiarului: Întreprinderea de Stat ”Poșta Moldovei”
IDNO: 1002600023242
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134
Numărul de telefon/fax: 022/251273
Adresa de e-mail sau de internet a beneficiarului: http://posta.md/; cancelaria@posta.md.
 
 
Beneficiarul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să depună ofertele tehnice și comerciale pentru efectuarea următoarelor studii:
 
 
Ofertele comerciale cu mențiunea ”Studiu de piață cu privire la poziția Întreprinderii de Stat ”Poșta Moldovei” și satisfacția clienților” și ”Studiu de piață în domeniul serviciilor de curierat”, se va depune la adresa electronică vadim.isopel@posta.md.
 
Persoana de contact - Vadim Isopel.
Telefon de contact - 067700411.
 
Criteriile de selecție a companiei, actele ce necesită a fi prezentate, termenul de executare a studiului, termenul de depunere a ofertelor și alte specificații, sunt stipulate în caietele de sarcini.