Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Abonare

 
În baza prezentului catalog, aveți posibilitatea să perfectați abonamente la ediţiile periodice, cu distribuirea lor ulterioară. 
 
  
 
 
Important: abonamentele la publicaţiile periodice republicane se perfectează până la data de 25, iar cele din spaţiul CSI - până la data de 12 a fiecărei luni.
 
 
Abonamentele la ediţiile periodice se perfectează în orice oficiu poştal din teritoriu.
 
Persoanele juridice urmează să completeze formularul tipic (descarcă aici) 
și să-l expedieze la una dintre adresele de email centrupresa@posta.md sau abonare@posta.md.
Contul spre plată se va elibera în baza formularului expediat. 
 
Achitarea plăţii pentru abonamentele perfectate se efectuează în conformitate cu
preţurile de abonare, în numerar - în orice oficiu postal sau prin virament bancar.
Informații suplimentare la nr. de tel.: 022 226-046, 022 223-181, 022 251-261.
 
 
RESPONSABILITATE: 
 
redacţiile și editurile poartă răspundere morală şi materială faţă de abonaţi şi față de Î.S. ”Poşta Moldovei” pentru needitarea ediţiilor periodice, comasarea publicaţiilor, suspendarea sau nerespectarea termenelor de apariţie.
 
Pentru distribuirea ediţiilor periodice editate în alte ţări, Î.S. ”Poşta Moldovei” poartă răspundere faţă de abonaţi din momentul sosirii acestora în mun. Chişinău.