Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs achiziție clasoare pentru timbre poștale

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind  selectarea companiei pentru achiziționarea clasoarelor pentru timbre poștale.
 
 
Specificații:
 
 • Clasor A4 60 pagini – 500 buc.
 • Clasor A4 32 pagini – 300 buc.
 • Clasor A4 16 pagini – 300 buc.
 • Clasor A5 16 pagini – 100 buc.
 • Culoarea filelor – negru.
 
 
Criterii de selecție a companiei:
 
 1. Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate.
 2. Preț per unitate.
 3. Condițiile de achitare – în termen de 45 zile din momentul livrării bunurilor.
 4. Termen de livrare – 30 zile.
 
 
Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarea informație şi acte:
 
 1. Scurtă descriere a companiei ofertante.
 2. Copia certificatului de înregistrare.
 3. Copia ultimelor situații financiare.
 4. Oferta comercială preț per unitate, inclusiv TVA.
 5. Condițiile de achitare.
 6. Condițiile și termenele de livrare.
 
 
Copiile necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
 
Ofertele ce nu vor corespunde cerințelor înaintate vor fi descalificate.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 08.12.2017, ora 10:00.
 
Detalii pot fi obținute la numărul de telefon: 069563740.
 
Oferta comercială se depune în plicuri sigilate cu mențiunea ”Concurs achiziție clasoare pentru timbre poștale” personal la Secția Cancelarie și Secretariat a Î.S. ″Poșta Moldovei″:
 
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134,
et. 2, bir. 208,
el. 022-251-213.