Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs de oferte

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte privind selectarea companiei pentru achiziția:
 
Lotul 1 - Servere Blade pentru Lenovo Flex Blade System.
Lotul 2 - Piese de schimb servere Futjitsu PRIMERGY RX 200 S8.
Lotul 3 -  Echipamente de rețea Firewalls.
 
Criterii de selecție a companiei:Termen de livrare – 45 zile lucrătoare.
 
 1. Termen de achitare – 12 luni.
 2. Termen de garanție – conform caietului de sarcini.
 3. Autorizația producătorului MAF (Manufacturer Authorization Form).
 4. Prezența a service – centrului autorizat în Moldova.
 5. Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate.
 6. Preț per unitate.
 
 
Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarea informație şi acte:
 
 1. Scurtă descriere a companiei ofertante.
 2. Copia certificatului de înregistrare.
 3. Copia ultimelor situații financiare.
 4. Oferta comercială (preț per unitate), inclusiv TVA.
 5. Termenul de achitare.
 6. Termenul de livrare.
 7. Termenul de garanție.
 8. Autorizația producătorului MAF (Manufacturer Authorization Form).
 9. Prezența service – centrului autorizat în Moldova.
 
Copiile necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
 
Ofertele ce nu vor corespunde cerințelor înaintate vor fi descalificate.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 01.12.2017, ora 10:00.
 
Detalii și caietul de sarcini pot fi obținute la numărul de telefon: 078824088.
 
Oferta comercială se depune în plicuri sigilate cu mențiunea denumirii Lotului personal la Secția Cancelarie și Secretariat a Î.S. ″Poșta Moldovei″: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, et. 2, bir. 208, tel. 022-251-213.