Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs de oferte

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte conform următoarelor loturi:
 
 
 
 
 
Nr. d/o
Cod CPV
Denumirea bunurilor
Unit. de măs.
Cantitatea
Specificarea tehnică deplină solicitată
Valoarea estimată,
fără TVA
Scanere Barcode 1D,2D, QR, PDF                               
1
 
Scanere coduri de bare  2D.
buc
150
Coduri de bare suportate 1D, 2D, PDF
Scaner omnidirectional
Cablu de date spiralat
Buton de scanare - Top
Viteza de scanare 10 cm/s
Unghi de scanare vertical 28,9 °, orizontal 37,8 °
Caractere de contrast cel puțin 35%
Poziția codului de bare compensarea rotației 60 °, înclinare 70 °
Nivel luminos 0-100000 lux
Distanța de lucru 25-355 mm
Temperatura ambientală de funcționare 0 °... 40 ° S
Clasa de protective minim IP42
Garanție a eficienței după 30 caderi de la o înălțime de 1,5 m
Interfață USB, tastatura Wedge, RS232, IBM 46xx (RS485)
Garanție de la producător de 5 ani
Dacă vreunul din bunuri  nu corespunde specificațiilor din oferta propusă, autoritatea contractantă  are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:                         
să înlocuiască bunurile refuzate;
să facă toate modificările necesare pentru ca bunurile să corespundă specificațiilor tehnice.                                                                                   
Furnizorul are obligația ca în termen de 30 de zile lucrătoare, să completeze bunurile lipsă sau să înlocuiască bunurile necorespunzătoare, cu suportarea tuturor cheltuielilor aferente.
După soluționarea tuturor neconformităților autoritatea contractantă va efectua evaluarea   cantitativă și calitativă a bunurilor propuse.
 
2
 
Case de marcat
buc.
50
Grupe fiscal 5
Test în MF 3337
Operatori 20 cu nume (20 simboluri)
Plăți 1 (modalitati) + 4 programabile + TME + TMH
Subgrupe 20
Articole 3000
Operarea cu autor electronică sunt posibilitate
Operarea cu afișaj exterior pentru clienți sunt posibilitate
Operarea cu cititorul de coduri de bare/barcod/sunt posibilitate (RS232)
Regim "imprimanta fiscala" sunt posibilitate (RS232, USB)
Imprimanta Easy line de încărcare imprimantă termică
SEIKO/APS
Viteza 60 mm/s
32 simboluri/rând
Hârtie 57mmx40m
Interfețe de conectare USB, RS232 (COM), GSM/GPRS (opțional)
Eurex 220V + baterie
 
 
3
 
Masina de procesat monede
Buc
1
Număr de buzunare 9 + 1
Viteza de numarare 1100 monede pe minut
Respingerea monedelor străine, contrafăcute, token-uri este
Senzor de aliaj de detectare a autenticității
Afișați afișajul LCD cu două linii (2x20 caractere) pentru a afișa informații despre rezultatele recalculării, setărilor și modului de funcționare.
Tastatura tastaturii 11 taste funcționale (moduri de operare, tipărire, memorie) și 12 taste setează valori numerice.
Nivel de zgomot de 60dB
Temperatura ambientală de funcționare 0 °... 40 ° S
Recalculare tip recalculare simultană a denominațiilor mixte cu raportul de sumă pentru fiecare denumire
Mod de sortare bag/manșon
Greutate 30 kg
Anti-jamming este
Senzorul de înclinare este
Pre-Setarea capacității de buzunar suma la par/numar de monede
Interfata RS232
Opțiune imprimantă
Garanție de 1 an
 
 
Nr. d/o
Descrierea criteriului/cerinței
Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
Nivelul minim/
Obligativitatea
1
Formularul ofertei
Original- conform formularului F3.1, confirmat prin ștampila și semnătura participantului
Da
2
Specificații tehnice
Original- conform formularului F4.1, confirmat prin ștampila și semnătura participantului
Da
3
Specificații de preț
Original- conform formularului F4.2, confirmat prin ștampila și semnătura participantului
Da
4
Formularul DUAE
Original- confirmat prin ștampila și semnătura participantului
Da
6
Certificatul de înregistrare a întreprinderii/Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, emis de către Camera Înregistrării de Stat /  I.P. ,,Agenția Servicii Publice”
Copie - conform cu originalul –  confirmată prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului.
Da
7
Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont după data punerii în aplicare a codurilor IBAN
Copie - conform cu originalul – confirmată prin semnătura şi ştampila participantului.
 
Da
8
Rapoarte financiare          
Copii -  pentru anii  2017, 2018 confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
Da
9
Declarație de conformitate
Original- conform formularului F3.5 confirmată prin ștampila și semnătura participantului
Da
10
Prezentarea actului ce atestă dreptul de livrare a bunurilor
Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe trebuie prezentat: Ofertantul trebuie:
să prezinte documente ce atestă relaţia participantului cu producătorul (certificat de partener autorizat pentru livrarea tipurilor de echipamente solicitate al producătorul și autorizație de livrare);
să prezinte documente confirmative de la producător privind calificarea companiei sau a specialiștilor implicați să execute lucrările de instalare și configurare a echipamentelor livrate.
 Ofertantul trebuie să prezintă documente ce atestă relaţia participantului cu producătorul.
Da
11
Prezenta service- centrului autorizat  pentru executarea lucrarilor de reparatie in garantie si postgarantie
Ofertantul trebuie să prezinte dovezi că poate pune la dispoziţia Beneficiarului pentru executarea contractului de achiziţie În acest sens, Ofertantul va prezenta Certificatul de service centru autorizat de producator  –  confirmată prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului.
Da
12
Experienta de minim 3 ani in domeniul dat .
Ofertantul trebuie să prezinte dovezi că ar dovedi experienta in domeniul dat.
Da
 
 
Copiile actelor prezentate pentru licitație necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
 
Ofertele ce nu vor corespunde cerințelor înaintate vor fi descalificate.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 08.04.2019, ora 10:00.
 
Detalii pot fi obținute la numărul de telefon: 078824088.
 
Oferta comercială se depune în plicuri sigilate, personal la Secția Cancelarie și Secretariat a Î.S. ″Poșta Moldovei″, pe adresa:
 
mun. Chișinău
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134
et. 2, bir. 208, tel. 022-251-213
MD-2012 CHIȘINĂU