Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs de oferte

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S ”Poșta Moldovei” anunță concurs de oferte conform oturilor specificate mai jos.
 
 
Copiile actelor prezentate pentru licitație necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
 
Ofertele ce nu vor corespunde cerințelor înaintate vor fi descalificate.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 25.04.2019, ora 10:00.
 
Detalii pot fi obținute la numărul de telefon: 078824088.
 
Oferta comercială se depune în plicuri sigilate, personal la Secția Cancelarie și Secretariat a Î.S. ″Poșta Moldovei″, pe adresa:
 
mun. Chișinău
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134
et. 2, bir. 208, tel. 022-251-213
MD-2012 CHIȘINĂU
 
Nr. d/o
Cod CPV
Denumirea bunurilor
Unit. de măs.
Cantitatea
Specificarea tehnică deplină solicitată
Valoarea estimată,
fără TVA
1
 
Masina de numărat și sortat valute.
buc
2
 • Buzunare 5 verticale (4 +1 reject)
 • Capacitatea minima buzunarului de incarcare 700 banc
 • Capacitatea bazunarilor de primire  200 banc
 • Capacitatea maxima a buzunarului de tip reject 200 banc
 • Regime variabile de numarare: 1000/700 banc/min
 • Suport ce permite rotirea la 360˚, usureaza deservirea
 • Display touchscreen detasabil de minim 5”
 • Recunoasterea bancnotelor de toate emisiile MDL pe toate partile
 • Regime de lucru preinstalate 8
 • Incarcarea bancnotelor din partea frontala
 • Operatori 2
 • Indicator bancnotelor in fiecare buzunar
 • Protectia operatorului impotriva prafulu
 • Suprafata CIS rezistenta ridicata
 • Tipuri de detectie: IF, UV, magnetica, imaginea vizibila a bancnotei, geometrica, detectie dupa densitate, prezenta benzei adezive
 • Cantitatea valutelor de la producator minim 3
 • Numarul maxim de valute 15
 • Recalculare mix
 • Recalculare dupa nominal
 • Sortare dupa uzura
 • Sortare dupa orientare
 • Sortare dupa partitele de fata si verso
 • Criterii de scanare: lipsa unei parti a bancnotei, pata de ulei pe bancnota, gaura in bancnota, banda adeziva pe bancnota, bancnota rupta, colt indoit, desen/scris pe bancnota
 • Scanarea numerelor de serie a bancnotelor (optional)
 • Capacitatea de a verifica numerele de serie a bancnotelor (optional)
 • Tipărirea numerelor de serie pentru imprimare și salvare în bază de date pe PC(optional)
 • Sortare după anul de fabricație
 • Display color TFT cu afișare detaliată a rezultatelor calculației
 • Sistem de control tactil
 • Actualizare rapidă software prin USB si PC
 • Mentenanta usoara
 • Jgheab de colectare a prafului
 • Vizualizarea la detectarea parametrilor bancnotelor suspecte sau neconforme
 • Acces rapid de la tastele tabloului la funcțiile principale
 • Notificare automată la necesitatea întreținerei
 • Posibilitate de a conecta un ecran și o imprimantă optionala
 • Autodiagnostica la pornire
 • Dimensiuni 318x335x574
 • Greutate maxim 28 kg
 
2
 
Masina de numărat și sortat valute.
buc.
20
 • Buzunare 2  verticale (1+1 reject)
 • Capacitatea maxima a buzunarului de incarcare 600 banc
 • Capacitatea bazunarilui de primire 200 banc
 • Capacitatea maxima a buzunarului de tip reject minim 100 banc
 • Regime variabile de numarare: 1200/1000/800 banc/min
 • Recunoasterea bancnotelor de toate emisiile MDL pe toate partile
 • Incarcarea bancnotelor din partea frontala
 • Operatori 2
 • Indicator bancnotelor in fiecare buzunar
 • Suprafata CIS rezistenta ridicata
 • Tipuri de detectie: IF, UV, magnetica, imaginea vizibila a bancnotei, geometrica, detectie dupa densitate, prezenta benzei adezive
 • Cantitatea valutelor de la producator 3
 • Numarul de valute de pina la 40
 • Recalculare mixt
 • Recalculare dupa nominal
 • Sortare dupa uzura
 • Sortare dupa orientare
 • Criterii de scanare: lipsa unei parti a bancnotei, pata de ulei pe bancnota, gaura in bancnota, banda adeziva pe bancnota, bancnota rupta, colt indoit, desen/scris pe bancnota
 • Scanarea numerelor de serie a bancnotelor (optional)
 
 
 
Nr. d/o
Descrierea criteriului/cerinței
Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
Nivelul minim/
Obligativitatea
1
Formularul ofertei
Original- conform formularului F3.1, confirmat prin ștampila și semnătura participantului
Da
2
Specificații tehnice
Original- conform formularului F4.1, confirmat prin ștampila și semnătura participantului
Da
3
Specificații de preț
Original- conform formularului F4.2, confirmat prin ștampila și semnătura participantului
Da
4
Formularul DUAE
Original- confirmat prin ștampila și semnătura participantului
Da
6
Certificatul de înregistrare a întreprinderii/Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, emis de către Camera Înregistrării de Stat /  I.P. ,,Agenția Servicii Publice”
Copie - conform cu originalul –  confirmată prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului.
Da
7
Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont după data punerii în aplicare a codurilor IBAN
Copie - conform cu originalul – confirmată prin semnătura şi ştampila participantului.
Da
8
Rapoarte financiare          
Copii -  pentru anii  2017, 2018 confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
Da
9
Declarație de conformitate
Original- conform formularului F3.5 confirmată prin ștampila și semnătura participantului
Da
10
Prezentarea actului ce atestă dreptul de livrare a bunurilor
Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe trebuie prezentat: Ofertantul trebuie:
să prezinte documente ce atestă relaţia participantului cu producătorul (certificat de partener autorizat pentru livrarea tipurilor de echipamente solicitate al producătorul și autorizație de livrare);
să prezinte documente confirmative de la producător privind calificarea companiei sau a specialiștilor implicați să execute lucrările de instalare și configurare a echipamentelor livrate.
 Ofertantul trebuie să prezintă documente ce atestă relaţia participantului cu producătorul.
Da
11
Prezenta service- centrului autorizat  pentru executarea lucrarilor de reparatie in garantie si postgarantie
Ofertantul trebuie să prezinte dovezi că poate pune la dispoziţia Beneficiarului pentru executarea contractului de achiziţie În acest sens, Ofertantul va prezenta Certificatul de service centru autorizat de producator  –  confirmată prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului.
Da
12
Experienta de minim 3 ani in domeniul dat .
Ofertantul trebuie să prezinte dovezi că ar dovedi experienta in domeniul dat.
Da