Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs de oferte

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
 
Nr. d/o
Denumirea bunurilor
Unit. de măs.
Cantitatea
Specificarea tehnică deplină solicitată
1
PC Case
buc
150
CPU Quad Core min. 2,48Ghz 64-bit CPU, min 4MB Cache, Integrated Video min. 128 MB., max. 35W
CPU cooler - max. 14dBA
MB All Solid Capacitor design, min 2xPCIex1, min 1xPCIex16, VGA + DVI + (DP or HDMI), COM, Parallel Port (optional), Gigabit LAN, Audio with supports up to 600 ohm headsets, min 2 x SATA3, min. 1 x M.2, min. 3xUSB 3.0., min 5 x USB 2.0.
RAM Min 4GB Memory DDR4 
Storage: SSD Min 2.5" SATA 120GB
ATX Case, Power Supply 120 mm fan installed, min. 350W, min 2xSATA.
2
Monitor
buc
150
Monitor min. 20, Resolution min. 1620x1050, LED backlight, min 250 cd/m², Full-HD, ≤ 8ms, contract typ. min 2000:1, VGA + DVI, Built-in PSU, FlickerFree, Tilt -4/+18°, 178°/178° C/R>10, Black
3
Keyboard and mouse
buc
150
USB keyboard, SmoothTouch, Large Enter Key (Same color and brand as Mouse, no SVEN, Gembird)
USB precision optical mouse, SmoothTouch (Same color and brand as Keyboard, no SVEN, Gembird)
 
 
 
Nr. d/o
Descrierea criteriului/cerinței
Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
Nivelul minim/
Obligativitatea
1
Formularul ofertei
Original, confirmat prin ștampila și semnătura participantului
Da
2
Specificații tehnice
Original, confirmat prin ștampila și semnătura participantului
Da
3
Specificații de preț
Original, confirmat prin ștampila și semnătura participantului
Da
4
Certificatul de înregistrare a întreprinderii/Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, emis de către Camera Înregistrării de Stat / I.P. ,,Agenția Servicii Publice”
Copie, conform cu originalului, confirmată prin aplicarea semnăturii si stampilei participantului.
Da
5
Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont după data punerii în aplicare a codurilor IBAN
Copie, conform originalului, confirmată prin semnătura şi ştampila participantului.
Da
6
Rapoarte financiare
Copia pentru anul 2018 confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului
Da
7
Declarație de conformitate
Original, confirmat prin ștampila și semnătura participantului
Da
8
Prezentarea actului ce atestă dreptul de livrare a bunurilor
Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe, ofertantul trebuie să prezinte:
  • documente ce atestă relaţia participantului cu producătorul (certificat de partener autorizat pentru livrarea tipurilor de echipamente solicitate al producătorul și autorizație de livrare);
  • documente confirmative de la producător privind calificarea companiei sau a specialiștilor implicați să execute lucrările de instalare și configurare a echipamentelor livrate;
  • documente ce atestă relaţia participantului cu producătorul.
Da
9
Prezenta service- centrului autorizat pentru executarea lucrarilor de reparatie in garantie si postgarantie
Ofertantul trebuie să prezinte dovezi că poate pune la dispoziţia beneficiarului pentru executarea contractului de achiziţie. În acest sens, ofertantul va prezenta certificatul de service centru autorizat de producator, confirmată prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului.
Da
10
Experienta de minim 3 ani in domeniul dat
Ofertantul trebuie să prezinte dovezi că ar dovedi experienta in domeniul dat
Da
 
Copiile actelor prezentate pentru licitație necesită autentificare prin ștampila și semnătura ofertantului.
 
Ofertele ce nu vor corespunde cerințelor înaintate vor fi descalificate.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 17.05.2019, ora 10:00.
 
Detalii pot fi obținute la numărul de telefon: 078824088.
 
Oferta comercială se depune în plicuri sigilate, personal la Secția Cancelarie și Secretariat a Î.S. „Poșta Moldovei”, pe adresa:
 
mun. Chișinău
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134
et. 2, bir. 208, tel. 022-251-213
MD-2012 CHIȘINĂU