Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs de oferte cu scopul selectării companiilor pentru achiziţia gheretelor

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S. "Poșta Moldovei" anunță concurs de oferte cu scopul selectării, iar ulterior contractării companiilor pentru achiziţia a 20 gherete.
 
Criterii de selecţie a companiilor:
 
  1. Experienţa companiei candidate (prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe).
  2. Condițiile de achitare (avans/credit, termenul de achitare, etc.).
 
Dosarul de aplicare trebuie să conţină următoare informaţie şi documente:
 
  1. Scurtă descriere a companiei aplicante.
  2. Oferta financiară pentru gheretă (preț per unitate, cu indicarea specificației tehnice).
  3. Copiile Certificatului de înregistrare a agentului economic, a Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice și Raportul financiar.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 27.09.2016, ora 10:00.
 
Scrisoarea cu menţiunea "Ofertă comercială cu privire la achiziționarea gheretelor" se va expedia sau se va depune personal pe adresa:
 
Secția Cancelarie și Secretariat a Î.S. "Poșta Moldovei"
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 134, et. 2, bir. 213
tel. 022-251-213
MD - 2012 CHIȘINĂU 
REPUBLICA MOLDOVA

 

PARAMERTRI GHERETE:
 
  • dimensiuni: lățime - 2.5m, lungime - 2m, înălțime - 2,3m;
  • cantitate: 20 buc.