Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs de oferte cu scopul selectării companiilor pentru achiziţia plicurilor

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S. "Poșta Moldovei" anunță concurs de oferte cu scopul selectării, iar ulterior contractării companiilor pentru achiziţia plicurilor (diverse tipuri).
 
Criterii de selecţie a companiilor:
 
  1. Experienţa companiei candidate (prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe).
  2. Condițiile de achitare (avans/credit, termenul de achitare, etc.).
 
Dosarul de aplicare trebuie să conţină următoare informaţie şi documente:
 
  1. Scurtă descriere a companiei aplicante.
  2. Oferta financiară pentru plicuri (preț per unitate).
  3. Copiile Certificatului de înregistrare a agentului economic, a Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice și Raportul financiar.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 27.09.2016, ora 10:00.
 
Scrisoarea cu menţiunea "Ofertă comercială cu privire la achiziționarea plicurilor" se va expedia sau se va depune personal pe adresa:
 
Secția Cancelarie și Secretariat a Î.S. "Poșta Moldovei"
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 134, et. 2, bir. 213
tel. 022-251-213
MD - 2012 CHIȘINĂU 
REPUBLICA MOLDOVA