Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs de oferte cu scopul selectării companiilor pentru achiziţia serviciilor asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central

Î.S. "Poșta Moldovei" anunță concurs de oferte cu scopul selectării, iar ulterior contractării companiilor pentru achiziţia serviciilor asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, conform legii nr. 414 din  22.12.2006.

 
Dosarul de aplicare trebuie să conţină următoarea informaţie şi documente:
 
  1. Scurtă descriere a companiei aplicante.
  2. Oferta financiară pentru serviciile de asigurare (preț per unitate).
  3. Copiile Certificatului de înregistrare a agentului economic, a Extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice și Raportul financiar.
Criterii de selecţie a companiilor:
 
  1. Prețul primei de asigurare.
  2. Experienţa companiei candidate (prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe).
  3. Condițiile de achitare (avans/credit, termenul de achitare, etc.).
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 22 martie 2016, ora 09:30.
 
Oferta comercială cu menţiunea "Ofertă asigurare RCAI" se va expedia sau se va depune personal la Secția Cancelarie și Secretariat a Î.S. "Poșta Moldovei":
 
mun. Chișinău,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 134, et. 2, bir. 208,
tel. 022-251-213.
 
CONDIȚII PENTRU ASIGURAREA RCAI:
 
  • automobile înmatriculare în RM;
  • proprietar - persoană juridică;
  • adresa juridică a proprietarului - mun. Chișinău.
 
Tipurile unităților de transport, pentru care se va înainta oferta de preț:
 

АUTOCAMION

AUTOTURISM

Masa maximă autorizată,
kg
Capacitatea cilindrică,
cm³
1700
1500
2205
1690
2800
 
3500
 
7490