Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs de oferte cu scopul selectării companiilor pentru achiziţia serviciilor de asigurare facultativă a angajaților cu grad sporit de accidente de muncă

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central

Î.S. "Poșta Moldovei" anunță concurs de oferte cu scopul selectării, iar ulterior contractării companiilor pentru achiziţia serviciilor de asigurare facultativă a angajaților cu grad sporit de accidente de muncă.

 
Dosarul de aplicare trebuie să conţină următoarea informaţie şi documente:
 
  1. Scurtă descriere a companiei aplicante.
  2. Oferta financiară pentru serviciile de asigurare (preț per unitate).
  3. Copiile Certificatului de înregistrare a agentului economic, a Extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice și Raportul financiar.
 
Criterii de selecţie a companiilor:
 
  1. Prețul primei de asigurare.
  2. Experienţa companiei candidate (prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe).
  3. Condițiile de achitare (avans/credit, termenul de achitare, etc.).
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 22 martie 2016, ora 09:30.
 
Oferta comercială cu menţiunea "Ofertă asigurare facultativă a angajaților" se va expedia sau se va depune personal la Secția Cancelarie și Secretariat a Î.S. "Poșta Moldovei":
 
mun. Chișinău,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 134, et. 2, bir. 208,
tel. 022-251-213.
 
CARACTERISTICI OFERTĂ.
 
Numărul persoanelor asigurate- circa 800.