Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs de oferte cu scopul selectării companiilor pentru achiziţia sigiliilor din plastic cu logou și cod numeric

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S. "Poșta Moldovei" anunță concurs de oferte cu scopul selectării, iar ulterior contractării companiilor pentru achiziţia sigiliilor din plastic cu logou și cod numeric în cantitate de 1 000 000 buc.
 
Criterii de selecţie a companiilor:
 
  1. Prețul sigiliului per bucată.
  2. Experienţa companiei candidate (prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe).
  3. Condițiile de achitare (avans/credit, termenul de achitare, etc.).
 
Dosarul de aplicare trebuie să conţină următoare informaţie şi documente:
  1. Scurtă descriere a companiei aplicante;
  2. Oferta financiară pentru sigilii (preț per unitate);
  3. Copiile Certificatului de înregistrare a agentului economic, a Extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice și Raportul financiar;
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 22.03.2016, ora 10 și 00 minute.
 
Oferta comercială cu menţiunea "Ofertă comercială cu privire la achiziționarea sigiliilor din plastic" se va expedia sau se va depune personal la Secția Cancelarie și Secretariat a Î.S. "Poșta Moldovei":
mun. Chișinău, 
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 134, et. 2, bir. 208,
tel. 022-251-213.

 

CARACTERISTICĂ PRODUSE:

  1. Sigiliul din plastic urmează să fie de culoare albă.
  2. Pe partea superioară urmează să fie logoul și codul numeric.
  3. Temperatura de lucru - -40/+60 grade Celsiu.

CANTITATE PRODUSE: 1 000 000 buc.