Informație de contact

SUPORT INFORMAȚIONAL

+373 22 270 044

program: de luni până vineri 08:00 - 17:00

Concurs de oferte cu scopul selectării companiilor pentru achiziţia tehnicii de uz casnic

Locul deschiderii ofertei:
Î.S. "Poșta Moldovei",
sediul central
Î.S. "Poșta Moldovei" anunță concurs de oferte cu scopul selectării, iar ulterior contractării companiilor pentru achiziţia  tehnicii de uz casnic.
 
Criterii de selecţie a companiilor:
 
  1. Prețul pentru unitatea de tehnică de uz casnic.
  2. Experienţa companiei candidate (prezenţa pe piaţă, clienţi fideli/referinţe).
  3. Condițiile de achitare (avans/credit, termenul de achitare, etc.).
 
Dosarul de aplicare trebuie să conţină următoarea informaţie şi documente:
 
  1. Scurtă descriere a companiei aplicante.
  2. Oferta financiară pentru serviciile de asigurare (preț per unitate).
  3. Copiile Certificatului de înregistrare a agentului economic, a Extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice și Raportul financiar.
 
Termenul limită de depunere a ofertelor comerciale: 22.03.2016, ora 10:00.
 
Oferta comercială cu menţiunea "Ofertă comercială" cu privire la achiziționarea tehnicii de uz casnic se va expedia, sau se va depune personal la Secția Cancelarie și Secretariat a Î.S. "Poșta Moldovei":
 
mun. Chișinău,
bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 134, et. 2, bir. 208,
tel. 022-251-213.

 

CRITERII DE SELECTARE A OFERTELOR:

  1. Asortiment vast de tehnică de uz casnic.
  2. Posibilitate de livrare rapidă.